1917 Ekim Devrimi'nin 100. Yılı

4 Kasım 2017

1917 Ekim Devrimi’nin 100. Yılında Marx, Engels, Lenin, Troçki, Stalin

4 Kasım 2017 Cumartesi:
13:45-14:00
Prof. Dr. Örsan Öymen (Açılış Konuşması)
Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucusu ve Başkanı / FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı / Felsefeci

14:00-14:45
Prof. Dr. Taner Timur
Ankara Üniversitesi (E.) / Siyaset Bilimci-Tarihçi

15:00-15:45
Prof. Dr. Bilsay Kuruç
Ankara Üniversitesi (E.) / İktisatçı

16:00-16:45
Dr. Barış Zeren
FMV Işık Üniversitesi / İktisatçı-Tarihçi

17:00-17:45
Prof. Dr. Türker Armaner
Galatasaray Üniversitesi / Felsefeci

18:00-18:45
Aydemir Güler
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi / Araştırmacı-Yazar


Not: Sempozyum herkese açık ve ücretsizdir. Herhangi bir kayıt işlemi gerekmemektedir. Sempozyum, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Ruhi Su Toplantı Salonu’nda gerçekleşecektir. (Osmanağa Mahallesi, Ali Suavi Sokağı –Sanatçılar Sokağı—No: 7, Bahariye, Kadıköy, İstanbul. Kadıköy’deki Boğa Heykeli’ne 100 metre mesafede. Telefon: 216-4142239).


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Prof. Dr. Taner Timur: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi. Lisans ve Doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyaset Bilimi Kuramları, Siyaset Felsefesi Kuramları. “Osmanlı Kimliği”, “Yakın Osmanlı Tarihi’nde Aykırı Çehreler”, “Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş”, “Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik”, “Osmanlı Toplumsal Düzeni”, “Küreselleşme ve Demokrasi Krizi”, “Osmanlı Çalışmaları: İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine”, “Türk Devrimi ve Sonrası”, “Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi”, “Türkiye, Orta Doğu ve Mezhep Savaşı”, “Marx-Engels ve Osmanlı Toplumu”, “Türkiye Nasıl Küreselleşti”, “Felsefi İzlenimler”, “Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi”, “Habermas’ı Okumak”, “Marksizm, İnsan ve Toplum”, “Sürüden Ayrılanlar”, “Toplumsal Değişme ve Üniversiteler”, “1915 ve Sonrası Türkler ve Ermeniler” ve “AKP’nin Önlenebilir Karşı-Devrimi” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazıları yazmaktadır.

Prof. Dr. Bilsay Kuruç: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden, Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden aldı. ABD’de Pittsburgh, Britanya’da Sussex, Norveç’te Oslo üniversitelerinde akademik çalışmalarda bulundu. 1978-1979 yıllarında CHP hükümetinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak görev yaptı. “Ricardo İktisadı”, “Türkiye İktisat Politikası” ve “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi: Büyük Devletler ve Türkiye” adlı kitapların ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Aydemir Güler: Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden aldı. Sosyalist Türkiye Partisi’nde kuruculuk, Sosyalist İktidar Partisi ve Türkiye Komünist Partisi’nde Genel Başkanlık yaptı. İlgi ve çalışma alanları: Sosyalist İktisat Politikaları ve Türkiye’de Sol Hareketler. “Son Kriz: 1990'lar Türkiye’sinde Toplumsal Dinamikler”, “Yolları Birleştirmek: Sosyalist Devrim ve Ulusal Sorun”, “Türkiye Sol Tarihinde Yöntem ve Tartışmalar”, “Bir Türkiyelileşememe Öyküsü” kitaplarının yazarıdır. Gelenek Dergisi yazarıdır. Sol haber portalında köşe yazıları yazmaktadır.

Prof. Dr. Örsan Öymen: Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitsi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi. “Hume” ile “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. CHP eski Parti Meclisi Üyesi’dir. Oda TV haber portalında köşe yazıları yazmaktadır.

Prof. Dr. Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi ve Estetik. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü), “Tahta Saplı Bıçak”, “Hüküm” (roman), “Tarih ve Temsil” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Dr. Barış Zeren: FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanı. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden, Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden ve EHESS’ten (Paris) aldı. İlgi ve çalışma alanları: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Rusya ve SSCB Tarihi ve Kültürü, İktisat Tarihi. Alanında bir çok makalenin yazarıdır. Oda TV haber portalında köşe yazıları yazmaktadır.

 
Not: Tüm konuşmalar ve diyaloglar İngilizce’dir. Herhangi bir çeviri yapılmamaktadır. Tüm toplantılar Assos Terrace Otel’de gerçekleşmektedir. (Tel: 286-7640285). Konuşmacılar hakkında kısaca: