Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in yaşadığı ve felsefe eğitimi verdiği tarihi kent Assos’ta 2000 yılından beri devam etmekte olan uluslararası ve ulusal felsefe toplantılarından oluşmaktadır. Yılda iki kere gerçekleşen toplantılara, üniversitelerden felsefe hocaları, felsefe öğrencileri ve alan dışından felsefeyle ilgilenenler katılmaktadır. Dünyanın, özellikle Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye’nin önde gelen akademisyen felsefecilerinin konuşmacı olarak katıldığı toplantılarda, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi, dil felsefesi gibi felsefenin çeşitli konuları üzerine konuşmalar, tartışmalar ve diyaloglar gerçekleştirilmektedir. İngilizce gerçekleşen ve uluslararası olan yaz toplantıları dört gün, Türkçe gerçekleşen ve ulusal olan kış toplantıları iki gün sürmektedir. Günde ortalama üç oturum gerçekleşmektedir. Her konuşmacının yaklaşık bir saat süren sunumundan sonra yaklaşık bir saat soru, yanıt ve tartışmaya ayrılmaktadır. Böylece konuşmacı-dinleyici ayrımı büyük ölçüde ortadan kalkmakta, karşılıklı iletişim ve etkileşim sağlanmaktadır.Düşünülenlerin, söylenenlerin ve yazılanların ünvanlardan daha önemli olduğu ilkesinden yola çıkılan etkinlikte, felsefe bir kariyer nesnesi olmaktan çıkartılıp, bir düşünme, sorgulama, merak ve tutku konusu olarak ortaya konmakta, bununla birlikte, felsefeye yönelik popülist ve yanıltıcı anlayışlardan da kaçınılmaktadır. Etkinliğe katılım için www.philosophyinassos.org sayfası üzerinden "on-line" kayıt yaptırmanız gerekmektedir.