Felsefe’nin yanısıra, edebiyat, müzik gibi sanat alanlarında ve tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji gibi sosyal bilim dallarında yazıların, çevirilerin, derlemelerin, ayrıca derneğin etkinlikleri çerçevesinde metin haline dönüşmüş sunumların, konferansların yayınlanacağı bir dergidir. Dergide hem felsefe, sanat ve sosyal bilim alanlarında ayrı ayrı metinlerin, hem de söz konusu alanlardaki inter-disipliner boyutları, söz konusu alanlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartan metinlerin yer alması ve derginin yılda bir sayı yayınlanması planlanmaktadır.