1917 Ekim Devrimi'nin 100. Yılı

4 Kasım 2017

1917 Ekim Devrimi’nin 100. Yılında Marx, Engels, Lenin, Troçki, Stalin

4 Kasım 2017 Cumartesi:
13:45-14:00
Prof. Dr. Örsan Öymen (Açılış Konuşması)
Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucusu ve Başkanı / FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı / Felsefeci

14:00-14:45
Prof. Dr. Taner Timur
Ankara Üniversitesi (E.) / Siyaset Bilimci-Tarihçi

15:00-15:45
Prof. Dr. Bilsay Kuruç
Ankara Üniversitesi (E.) / İktisatçı

16:00-16:45
Dr. Barış Zeren
FMV Işık Üniversitesi / İktisatçı-Tarihçi

17:00-17:45
Prof. Dr. Türker Armaner
Galatasaray Üniversitesi / Felsefeci

18:00-18:45
Aydemir Güler
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi / Araştırmacı-Yazar


Not: Sempozyum herkese açık ve ücretsizdir. Herhangi bir kayıt işlemi gerekmemektedir. Sempozyum, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Ruhi Su Toplantı Salonu’nda gerçekleşecektir. (Osmanağa Mahallesi, Ali Suavi Sokağı –Sanatçılar Sokağı—No: 7, Bahariye, Kadıköy, İstanbul. Kadıköy’deki Boğa Heykeli’ne 100 metre mesafede. Telefon: 216-4142239).


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Prof. Dr. Taner Timur: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi. Lisans ve Doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyaset Bilimi Kuramları, Siyaset Felsefesi Kuramları. “Osmanlı Kimliği”, “Yakın Osmanlı Tarihi’nde Aykırı Çehreler”, “Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş”, “Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik”, “Osmanlı Toplumsal Düzeni”, “Küreselleşme ve Demokrasi Krizi”, “Osmanlı Çalışmaları: İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine”, “Türk Devrimi ve Sonrası”, “Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi”, “Türkiye, Orta Doğu ve Mezhep Savaşı”, “Marx-Engels ve Osmanlı Toplumu”, “Türkiye Nasıl Küreselleşti”, “Felsefi İzlenimler”, “Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi”, “Habermas’ı Okumak”, “Marksizm, İnsan ve Toplum”, “Sürüden Ayrılanlar”, “Toplumsal Değişme ve Üniversiteler”, “1915 ve Sonrası Türkler ve Ermeniler” ve “AKP’nin Önlenebilir Karşı-Devrimi” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. Birgün Gazetesi’nde köşe yazıları yazmaktadır.

Prof. Dr. Bilsay Kuruç: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden, Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden aldı. ABD’de Pittsburgh, Britanya’da Sussex, Norveç’te Oslo üniversitelerinde akademik çalışmalarda bulundu. 1978-1979 yıllarında CHP hükümetinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak görev yaptı. “Ricardo İktisadı”, “Türkiye İktisat Politikası” ve “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi: Büyük Devletler ve Türkiye” adlı kitapların ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Aydemir Güler: Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden aldı. Sosyalist Türkiye Partisi’nde kuruculuk, Sosyalist İktidar Partisi ve Türkiye Komünist Partisi’nde Genel Başkanlık yaptı. İlgi ve çalışma alanları: Sosyalist İktisat Politikaları ve Türkiye’de Sol Hareketler. “Son Kriz: 1990'lar Türkiye’sinde Toplumsal Dinamikler”, “Yolları Birleştirmek: Sosyalist Devrim ve Ulusal Sorun”, “Türkiye Sol Tarihinde Yöntem ve Tartışmalar”, “Bir Türkiyelileşememe Öyküsü” kitaplarının yazarıdır. Gelenek Dergisi yazarıdır. Sol haber portalında köşe yazıları yazmaktadır.

Prof. Dr. Örsan Öymen: Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitsi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi. “Hume” ile “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. CHP eski Parti Meclisi Üyesi’dir. Oda TV haber portalında köşe yazıları yazmaktadır.

Prof. Dr. Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi ve Estetik. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü), “Tahta Saplı Bıçak”, “Hüküm” (roman), “Tarih ve Temsil” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Dr. Barış Zeren: FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanı. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden, Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden ve EHESS’ten (Paris) aldı. İlgi ve çalışma alanları: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Rusya ve SSCB Tarihi ve Kültürü, İktisat Tarihi. Alanında bir çok makalenin yazarıdır. Oda TV haber portalında köşe yazıları yazmaktadır.

  Doğumunun 300. Yılında Jean-Jacques Rousseau

22 Aralık 2012

22 Aralık Cumartesi
14:00-14:20 Prof. Dr. Örsan K. Öymen (Işık Üniversitesi) / Açılış Konuşması

14:30-15:30 Doç. Dr. Türker Armaner (Galatasaray Üniversitesi): "Tabiatla Mukavele: J. J. Rousseau”

16:00-17:00 Yard. Doç. Dr. Ahu Tunçel (Maltepe Üniversitesi): "Rousseau ve Yabancılaşma Paradoksu”

Tarih: 22 Aralık 2012 / Cumartesi
Yer: Anemon Otel, Sensus Şarap Evi, Beyoğlu-İstanbul (Galata Kulesi Yanı).
Kayıt ve bilgi için: www.felsefesanatbilim.org

Not: “Doğumunun 300. Yılında Jean-Jacques Rousseau” etkinliği Galata’da, Anemon Otel- Sensus Şarap Evi’nde gerçekleşecektir. Rousseau’nun da sık sık katıldığı ve içkili yemekli ortamlarda siyaset, felsefe, sanat, bilim alanlarında konuşmaların ve tartışmaların gerçekleştiği 18. Yüzyıl “Paris Salon Toplantıları”ndan esinlenerek, konferans salonu düzeni olmayan samimi bir ortamda, şarap-peynir eşliğinde, doğumunun 300. Yılında, Rousseau’nun felsefesini, kuramlarını, düşüncelerini anlamaya çalışacağız ve tartışmaya açacağız. Rousseau’nun babası Isaac Rousseau’nun Topkapı Sarayı’nın saat tamircisi ve yapımcısı olarak yaşamının bir bölümünü Galata’da geçirmiş olması da, etkinliğin Galata’da yapılmasını ayrıca anlamlı kılmaktadır. Tüm konuşmalar ve diyaloglar Türkçe’dir. Toplantıya katılım için www.felsefesanatbilim.org web sitesindeki “İletişim” sayfası üzerinden on-line kayıt yaptırmak ve kayıt formu doldurmak zorunludur. Toplantı mekanı sınırlı sayıda kişiyi alabildiğinden, sadece kayıt yaptıran ve başvuruları kabul edilenler toplantıya alınacaktır. Kayıt formu ne kadar erken doldurulursa, başvurularınızın kabul edilme olasılığı o kadar artar. Mekandaki koltuk kontenjanı dolduktan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kayıt yaptırdığı ve başvurusu kabul edildiği halde toplantıya gelemeyecek olanların, bunu tarafımıza zamanında bildirmeleri gerekmektedir. Böylece iptal edenlerin yerine, sıradan, yeni başvuruları kabul edebiliriz. Kayıt formu doldurulduktan sonra, toplantıya katılabileceğinize dair bir e-posta mesajı tarafınıza gönderilecektir. Etkinlik ücretsiz ve ilgilenen herkese açıktır. İlk kadeh şarap ikram ve ücretsizdir, ondan sonraki kadehler ve peynir çeşitleri ücretlidir. Ödemeler doğrudan Sensus Şarap Evi’ne peşin olarak yapılmaktadır. (Anemon Otel Adresi: Anemon Otel, Sensus Şarap Evi, Büyükhendek Caddesi No: 5, Kuledibi-Galata, Beyoğlu-İstanbul / Galata Kulesi Yanı. Telefon: 212-2932343)

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesinin kurucusu ve direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. “Hume” kitabının yazarı ve derleyicisidir. Alanında yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi, Dil Felsefesi, Frege, Wittgenstein, Boethius, Fichte, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” ve “Tahta Saplı Bıçak” kitaplarının yazarıdır. Alanında yayınlanmış birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır. "Lapsus" dergisinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir.

Ahu Tunçel: Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Yardımcı Doçent). Lisans ve Yüksek Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü – Siyaset ve Sosyal Bilimler Dalı’ndan aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Machiavelli, Hobbes, Locke, Smith, Rousseau, Marx. “Bir Siyaset Felsefesi: Cumhuriyetçi Özgürlük” kitabının yazarıdır. Alanında çeşitli makaleleri yayınlanmıştır.

  Assos’ta Felsefe 10. Yıl

9 Ekim 2010

9 Ekim Cumartesi
Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles'in Assos'ta yaşadığı Antik Çağ'dan sonra Assos'a felsefeyi getiren ilk hareket olan Assos'ta Felsefe bu yıl 10. yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Assos’ta Felsefe oluşumuna bugüne kadar destek olan tüm kurum ve işletmelere, etkinliği düzenleyen Felsefe Sanat Bilim Derneği tarafından bir teşekkür plaketi verilecek, Assos'ta Felsefe'nin 10. yılı kutlanacaktır. Söz konusu kutlamaya tüm Behramkale halkı, Assos bölgesindeki turizm işletmeleri sahipleri, yöneticileri ve çalışanları, dernek üyeleri ve ilgilenen herkes davetlidir.

Saat: 16:00
Yer: Assos - Kadırga / Ayvacık Belediyesi Tesisleri

 

  Raimond Gaita

2-3 Mayıs 2009

Avustralya yapımı “Romulus, My Father” (Babam Romulus), Türkiye de dahil, tüm dünyada 2007-2008 yıllarında sinemalarda gösterime giren, en iyi film, en iyi oyuncu dallarında birçok ödül alan bir sinema filmi. Bu filmin senaryosu Kings College London Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profösör Raimond Gaita’nın, “Romulus, My Father” adlı otobiyografik anılarından uyarlandı. Film Raimond Gaita’nın gerçek yaşam öyküsünü, dramatik çocukluğunu, babasıyla ve annesiyle ilişkilerini çarpıcı ve yalın bir biçimde anlatıyor. İşte söz konusu filmin ana kahramanı Raimond Gaita’nın kendisi, Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin düzenlediği bir organizasyonla Türkiye’ye geliyor. 2 Mayıs’ta “Romulus, My Father” filminin gösterimi ve filmin gösterimi ardından Raimond Gaita ile film üzerine bir söyleşi gerçekleşecek, 3 Mayıs’ta da Raimond Gaita “On The Idea of A Common Humanity” (Ortak İnsanlık Düşüncesi Üzerine) başlıklı bir felsefe konferansı verecek. Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir etkinlikler için kayıt işlemi yoktur.

2 Mayıs 2009 Cumartesi Saat 12:00-15:00:
“Romulus, My Father” (Babam Romulus) filminin gösterimi ve Raimond Gaita ile söyleşi. Yer: AFM Sineması, İstinye Park, Salon No: 12, İstinye-İstanbul. (Film İngilizce, Türkçe altyazılıdır. Söyleşi İngilizce’dir, çeviri yapılmayacaktır).

3 Mayıs 2009 Pazar Saat 14:00-17:00:
Raimond Gaita: “On The Idea of A Common Humanity” (Ortak İnsanlık Düşüncesi Üzerine). Yer: Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü, Beşiktaş, İstanbul. (Konferans İngilizce’dir, çeviri yapılmayacaktır).