Adalarda Felsefe ve Edebiyat

16-17 Ekim 2010 / Edebiyat'ta Felsefe

16 Ekim Cumartesi
12:30 Açılış Konuşması: Örsan K. Öymen (Felsefe Sanat Bilim Derneği Başkanı) ve Mustafa Farsakoğlu (Adalar İlçe Belediye Başkanı)
13:00 Turhan Ilgaz:* "Edebiyatçı Felsefe, Felsefeci Edebiyat"
14:30 Ekrem Aksoy: "Sartre'ın Romanlarında Gözlemden Seçim ve Eyleme"
16:00 Örsan K. Öymen: "Kazancakis'in Zorba Romanı Bağlamında Dostoyevski ve Nietzsche"
17:30 Abdullah Kaygı: "Felsefe-Edebiyat İlişkisi Üzerine"
19:30 Akşam Yemeği (Anadolu Kulübü)

17 Ekim Pazar
12:00 Doğan Özlem: "Felsefe-Edebiyat İlişkisine Hermeneutik İçinden Bir Bakış"
13:30 Nami Başer: "Proust, Genet ve Leiris'de Kendini Anlatma Yolu Olarak Felsefe"
15:00 Oruç Aruoba: "Süskind'in Güvercin'inde Ölüm ve Özgürlük"
16:15 Aya Yorgi’de Şarap ve Sucuk* Sevgili Turhan Ilgaz'ı ne yazık ki bu program hazırlandıktan birkaç hafta sonra kaybettik. Dostları Turhan Ilgaz'ın programdaki konuşma sırası gelince onun hakkında birer konuşma yapacaklar, etkinlik esnasında Turhan Ilgaz'ı anacak ve yaşatacaklar. Felsefe Sanat Bilim Derneği olarak bu etkinliği, Türkiye'nin çok değerli bir aydını ve güzel, iyi insanı olan Turhan Ilgaz'a ithaf ediyor, onu büyük bir saygı ve sevgi ile tekrardan anıyoruz.

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Oruç Aruoba:
Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Sartre. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi yayınlandı.

Turhan Ilgaz:
Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. Türkiye’deki çeviri ve edebiyat dünyasının öncü isimlerinden birisidir İlgi ve çalışma alanları: Sanat Tarihi, Sinema, Edebiyat, Fransız Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Siyaset Bilimi. Alanında birçok çevirisi ve yazısı bulunmaktadır, yazıları “Tencere Kapak” başlıklı kitapta toplanmıştır. Son olarak Fransız filozof Jean-Paul Sartre’ın “Varlık ve Hiçlik” eserini Türkçe’ye çevirmiştir. Uzun yıllar Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde gazetecilik, Yapı Kredi Yayınları’nda yayıncılık yapmıştır.

Doğan Özlem:
Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Estetik, Hermeunitik, Tarih Felsefesi. “Etik: Ahlak Felsefesi”, “Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci”, “Metinlerle Hermeneutik Dersleri”, “Felsefe ve Bilimler”, “Bilim, Tarih ve Yorum”, “Mantık: Klasik/Sembolik Matık, Mantık Felsefesi”, “Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi”, “Tarih Felsefesi”, “Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji”, “Felsefe Yazıları”, “Kavramlar ve Tarihleri”, “Bilim Felsefesi”, “Felsefe ve Tin Bilimleri” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok çeviri, derleme kitabı ve makalesi yayınlandı.

Örsan K. Öymen:
Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. “Hume” kitabının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Ekrem Aksoy:
Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü emekli Öğretim Üyesi. Lisans derecesini Ankara üniversitesi Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesinden aldı. Hacettepe üniversitesinde tamamladığı doktora çalışmaları için Strasbourg Üniversitesi'nde bulundu. İlgi ve çalışma alanları: Fransız romanı, varoluşçu edebiyat, Türkiye’de fransızca edebiyat, aydınlanma ve insan hakları. Alanında çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Nami Başer:
Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Lisans derecesini Paris VIII Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: 20. yüzyıl Fransız felsefesi, Estetik, Siyaset Felsefesi, Post-Yapısalcılık, Psikoloji Felsefesi, Jacques Lacan, Emmanuel Levinas, Maurice Blanchot, Louis Althusser. “Evsizlik Defterleri” ve “Lacan” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok çeviri kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

Abdullah Kaygı:
Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Lisans derecesini Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Etik, Varlık Felsefesi ve İnsan Hakları Felsefesi. “Türk Düşüncesi’nde Çağdaşlaşma”, “Edebiyat ve Varlık” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

24-25 Mayıs 2008 Modernite ve Temsiliyet

24 Mayıs 2008 Cumartesi:
16:00 Türker Armaner (Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi): “Biz Modernler: ‘Gündelik Hayat’ Edebiyatta Kendine Nasıl Yer Açtı?”
18:00 Engin Kılıç (Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi): “Fikr-i Kemal ile Bikr-i Hayalin İzdivacı: Türk Edebiyatının Moderniyetle Karşılaşması”

25 Mayıs 2008 Pazar:
16:00 Özge Ejder (Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi): “Ölüm, Mekan ve Yazınsal Temsil”
18:00 Mehmet Şiray (Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi): “Antonin Artaud ve George Battille’da Sahnelenen Bir Kriz Olarak Temsil”