Galata Felsefe Okulu -1-

Galata Felsefe Okulu 2010 - 2011 Yılı Programı:

Felsefeye Giriş:
28 Mayıs – 18 Haziran 2010 / 30 Eylül – 28 Ekim 2010
Felsefe nedir? Felsefeyi dinden, bilimden ve sanattan ayıran özellikler nedir? Duygunun, sezginin ve düşüncenin felsefedeki rolü nedir? Felsefi sorgulama nedir? Felsefi temellendirme nedir? Öncül nedir? Çıkarım nedir? Analitik düşünce nedir? Felsefi yaratıcılık nedir? Felsefenin temel konuları, soruları ve sorunları nedir? Felsefenin insan ruhuna katkısı nasıl görülmelidir? Bilgelik nedir?

Bilgi Felsefesi:
11 Kasım 2010 – 9 Aralık 2010
Bilgi nedir? Bilginin kaynağı nedir? Bilgi ile doğruluk kavramları arasındaki ilişki nedir? Akıl ve deneyimin bilginin elde edilmesindeki rolü nedir? Doğruluk nedir? Geçerlilik nedir? Analitik ve sentetik, a priori ve a posteriori nedir? Rasyonalizm, empirisizm, realizm, idealizm, objektivizm, sübjektivizm, evrenselcilik, relativizm nedir? Felsefe tarihindeki belli başlı filozofların bu konulardaki kuramları nedir?

Ahlak Felsefesi:       
16 Aralık 2010 – 6 Ocak 2011
Ahlak nedir? İyi ve kötü nedir? Eylem ve seçimlerimizin, değer yargılarımızın kaynağında ne yatar? Aklın, duygunun ve tutkunun eylem ve seçimlerimizdeki rolü nedir? Yaşamın amacı nedir? Mutlulukçuluk, hazcılık, yararcılık nedir? Değer yargıları nesnel ve/veya evrensel midir yoksa öznel ve/veya göreli midir? Özgür irade nedir? Determinizm nedir? Özgürlük ve adalet nedir? Erdem nedir? Altruizm ve egoizm nedir?

Siyaset Felsefesi:      
13 Ocak 2011 – 10 Şubat 2011
Siyaset nedir? Ahlak ile toplumsal hareketler ve olaylar arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır. Siyasetin ve hukukun ahlaktaki temelleri nedir? Özgürlük nedir? Adalet nedir? Toplumsal uzlaşma, toplum sözleşmesi nasıl oluşur ve bunun kaynağında ne yatar? Feodalizm, kapitalizm, komünizm, anarşizm nedir? Ekonomik temel ile üstyapı arasında nasıl bir ilişki vardır? Devrim ve evrim nedir? Toplumsal hareketleri öndeyilemek olanaklı mıdır?

Din Felsefesi:            
17 Şubat 2011 – 10 Mart 2011
Din nedir? Dinleri, felsefe ve bilimden ayıran özellikler nedir? Tanrı var mı yok mu? Tanrı’nın nitelikleri nedir? Tanrı’nın varlığı ve nitelikleri bilinebilir mi? Ruhun ölümsüzlüğü bilinebilir mi? Ahlak ile din arasında nasıl bir ilişki vardır? Dindeki ahlak ile din dışı ahlak arasında hangi benzerlikler ve ayrılıklar bulunmaktadır? Tanrı’ya yönelik inancın temelinde akıl ve/veya deneyim mi yoksa iman mı yatar? Monoteizm, politeizm, teizm, deizm, fideizm, agnostisizm, ateizm nedir?