Assos’ta Felsefe Etkinlikleri

2-3 Şubat 2024

Özgür İrade/İstenç Sorunu

2 Şubat Cuma
14:30 Örsan K. Öymen: “Özgür İradenin Kaçınılmazlığı Üzerine”
16:00 Harun Tepe: “İnsan Özgür müdür?”
17:30 Halil Turan: “Yazgı ve Yükümlülük”
19:30 Nazlıhan Otel Restaurant’ta akşam yemeği

3 Şubat Cumartesi
13:30 Çetin Türkyılmaz: “İsteme Özgürlüğünü Korumak / Kurtarmak”
15:00 Nazile Kalaycı: “Antik Yunan’da İrade Problemi: Platon'un Medeia Açmazı”
16:30 Hamdi Bravo: “Schopenhauer ve Özgür İrade Yanılsaması”
18:00 Cemil Güzey: “Sinirfelsefe”
19:30 Troy Assos Port Otel Restaurant’ta akşam yemeği
23:00 Uzun Ev’de parti (DJ Unknown X)

Not: Toplantılar Assos Liman/İskele’de Nazlıhan Otel’de gerçekleşecektir.

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler-Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos’ta Felsefe/Assos Felsefe Akademisi” Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, ontoloji, etik, siyaset felsefesi, Platon, Epikuros, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx ve Sartre. “Hume”, “Tanrı Var mıdır?”, “Karanlıktan Yağan Kar”, “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta), “Felsefe Yazıları” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Harun Tepe: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, ontoloji, etik, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, Platon, Aristoteles, Kant, Hartmann, Habermas. “Etik ve Metaetik”, “Platon’dan Habermas’a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat” ve “Biyoetik Terimleri Sözlüğü” (Yasemin Oğuz, Nüket Büker, Deniz Kucur ile birlikte) kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji (bilgi felsefesi), bilim felsefesi, ontoloji (varlık felsefesi), etik (ahlak felsefesi), siyaset felsefesi, Descartes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte) ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Nazile Kalaycı: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset felsefesi, etik, ontoloji, antik Yunan felsefesi, Platon, Aristoteles, Spinoza, Hegel, Marx, Nietzsche, Habermas, Heidegger, Gadamer. “Klasik Düşüncelerin İzinde Güncel Politika Sorunları” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Hamdi Bravo: Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: 19. yüzyıl felsefesi, siyaset felsefesi, etik, epistemoloji, Locke, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. “Vicdanın Sessizliği”, “İnsanlığa Övgü”, “Hegel ve Nietzsche’de Birey, Toplum, Devlet İlişkileri” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, etik, estetik, mantık, dil felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Çetin Türkyılmaz: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, 17. ve 19. Yüzyıl felsefesi, Platon, Aristoteles, Kant, Heidegger. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

3-6 Temmuz 2023

Stoicism / Stoacılık
Assos’lu Kleanthes’in anısına

3 Temmuz Pazartesi
17:30 Athena tapınağında buluşma; antik Assos kent turu; Örsan K. Öymen’in antik tiyatroda açılış konuşması; antik surların yanında şarap.
21:00 Limanda akşam yemeği (Nazlıhan Hotel Restaurant)

4 Temmuz Salı
14:00 Vanessa de Harven (University of Massachusetts in Amherst): “Existence, Subsistence and Obtaining in Stoic Metaphysics”
15:30 Eric Brown (Washington University in St. Louis): “Stoics on Uncertainty.”
17:00 Tamer Nawar (ICREA-University of Barcelona): “Stoic Logic and Paradox”
18:30 Enrico Piergiacomi (Technion/Israel Institute of Technology): “Manilius and Stoic Science/Medicine”

5 Temmuz Çarşamba
14:00 Simon Shogry (University of Oxford): “Chrysippus on Harming and Making Worse”
15:30 Jacob Klein (Colgate University): “The Stoic Theory of Motivation.”
17:00 Margaret Graver (Dartmouth College): “Honor and Glory in Hellenistic Stoicism”
18:30 Panos Eliopoulos (University of Ioannina): “Society and the State in Seneca’s Stoic Philosophy”

6 Temmuz Perşembe
15:00 Truva müzesi ve antik kenti ziyareti
21:00 Veda yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

Not: Tüm konuşmalar Assos Terrace Otel’de (0-286-7640285) gerçekleşecektir. Konuşmaların dili İngilizce’dir. Herhangi bir çeviri yapılmayacaktır.

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Margaret Graver: Darmouth College Klasik Çalışmalar Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan, Helenistik ve Roma dönemi felsefesi, zihin ve duygu felsefesi; Platon, Aristoteles, Stoacılık, Seneca, Cicero. “Stoicism and Emotion”, “Seneca: Letters on Ethics”, “Cicero on the Emotions: Tusculan Disputations 3 & 4”, “Seneca: Fifty Letters of a Roman Stoic” (A. A. Long ile) ve “Seneca: The Literary Philosopher” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Vanessa de Harven: University of Massachusetts Amherst Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan felsefesi, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi; Platon, Aristoteles, Stoacılık. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Eric Brown: Washington University in St. Louis Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan ve Roma felsefesi, etik; Platon, Aristoteles, Epikuros, Stoacılık. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Jacob Klein: Colgate University Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan felsefesi, Platon, Aristoteles, Stoacılık; etik, ahlak psikolojisi. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Simon Shogry: Oxford University Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan felsefesi, Platon, Aristoteles, Epikuros, Stoacılık. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Panos Eliopoulos: University of Ioannina Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan ve Roma felsefesi; Platon, Aristoteles, Epikuros, Lucretius, Seneca, Stoacılık. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Tamer Nawar: University of Barcelona Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan felsefesi, Orta Çağ felsefesi, epistemoloji, metafizik, dil felsefesi, mantık. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Enrico Piergiacomi: Technion/Israel Institute of Technology İnsan-Toplum Bilimleri ve Sanat Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Etik, antik ve modern felsefe tarihi, teoloji. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

3-4 Şubat 2023

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılı Vesilesiyle
Felsefe, Bilim ve Aydınlanma

3 Şubat Cuma
13:30 Örsan K. Öymen: “Aydınlanma, Atatürk ve Cumhuriyet”
15:00 Cemil Güzey: “Aklın Tutku Hâli: Kemalist Aydınlanma”
16:30 Halil Turan: “Aydınlanma, Özgürlük ve Egemenlik”
18:00 Elif Çırakman: “Aydınlanma ve Eleştirel Akıl: Kant’ın Metodolojik Yaklaşımı”
20:00 Nazlıhan Otel Restaurant'ta akşam yemeği

4 Şubat Cumartesi
13:30 Aliye Kovanlıkaya: “Kant’ta Farklı Düşünme Tarzları ve Aydınlanma”
15:00 Doğan Göçmen: “Modern Alman Felsefesinde Aydınlanma Kavramı”
16:30 Barış Parkan: “Aydınlanmanın Diyalektiği Üzerine Notlar”
18:00 Cengiz İskender Özkan: “Lakatos Bağlamında Bilim, Akıl ve Din”
23:00 Uzun Ev’de parti (DJ Unknown X)

Not: Toplantılar Assos/Behramkale limanda/iskelede Nazlıhan Otel'de gerçekleşecektir.

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler-Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos’ta Felsefe/Assos Felsefe Akademisi” Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, ontoloji, etik, siyaset felsefesi, Platon, Epikuros, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx ve Sartre. “Hume”, “Tanrı Var mıdır?”, “Karanlıktan Yağan Kar”, “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta), “Felsefe Yazıları” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji (bilgi felsefesi), bilim felsefesi, ontoloji (varlık felsefesi), etik (ahlak felsefesi), siyaset felsefesi, Descartes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte) ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Doğan Göçmen: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Doktora derecesini Edinburgh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Felsefe alanında aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset felsefesi, ekonomi felsefesi, Hobbes, Adam Smith, Kant, Hegel, Marx, Husserl. “Modern Felsefe: Tarihsel Anlamı, Güncel Mirası; Adam Smith, Hegel ve Marx” ve “The Adam Smith Problem: Reconciling Human Nature and Society in the ‘Theory of Moral Sentiments’ and ‘Wealth of Nations’” kitaplarının ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, etik, estetik, mantık, dil felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Aliye Kovanlıkaya: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, ontoloji, etik, Descartes, Leibniz, Kant. Alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Barış Parkan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans derecesini Bennington Koleji Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Milwaukee Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Texas Üniversitesi (Austin) Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset felsefesi, etik, uygulamalı etik, ontoloji, Marx, Hegel, Whitehead. “Marx” kitabının ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Elif Çırakman: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Etik, siyaset felsefesi, Aristoteles, Kant, Hegel, Heidegger, Levinas. Alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Cengiz İskender Özkan: Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Bilim felsefesi, epistemoloji, mantık, dil felsefesi. “Tarih Felsefesi”, “Bilim Felsefesi” ve “Mantık” kitaplarının ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

4-7 Temmuz 2022

John Locke

4 Temmuz Pazartesi
17:30 Assos antik kenti, Athena tapınağı, antik tiyatro ziyareti; Örsan K. Öymen’in antik tiyatroda açılış konuşması; Assos antik kenti giriş kapısının, kent surlarının ve Nekropolis’in karşısında şarap, mavi deniz, güneşin batışı
21:00 Akşam Yemeği (Eden Beach Hotel Restaurant / Kadırga koyu)

5 Temmuz Salı
14:00 Antonia LoLordo: “Locke on Ethics”
15:30 Samuel Rickless: “Locke on Free Will and Epistemic Responsibility”
17:00 Shelley Weinberg: “Locke’s Epistemology of Traditional Revelation”
18:30 Patrick Connolly: “Causation in Locke’s Proof of God’s Existence”

6 Temmuz Çarşamba
14:00 Nathan Rockwood: “Locke’s Criticism of Religious Experience”
15:30 Douglas Casson: “Locke on Fanaticism: An Unenthusiastic Account”
17:00 Daniel Layman: “Trust, Accountability and Salvation: Locke’s Legal Case for Toleration”
18:30 Larry Udell: “Locke on Slavery: Racism or Prejudice?”

7 Temmuz Perşembe
15:00 Truva antik kenti ve müzesi ziyareti
21:00 Veda yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

Not: Toplantı Assos Terrace Otel’de (Telefon: 90-286-7640285) açık havada gerçekleşecektir. Tüm konuşmalar ve tartışmalar İngilizce’dir. Herhangi bir çeviri yapılmamaktadır. Her konuşma ve oturum 1 saattir. Oturumlar arasında 30 dakika ara verilmektedir.

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Samuel Rickless: University of California (San Diego) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: Antik çağ felsefesi tarihi, modern felsefe tarihi, etik, hukuk felsefesi, dil felsefesi. “Plato’s Forms in Transition: A Reading of the Parmenides”, “Berkeley’s Argument for Idealism” ve “Locke” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Antonia LoLordo: University of Virginia Felsefe Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: 17. ve 18. yüzyıl felsefesi, Gassendi, Locke, Shepherd. “Locke’s Moral Man” ve “Pierre Gassendi and the Birth of Early Modern Philosophy” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Douglas Casson: St. Olaf College Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: Antik çağ ve modern çağ siyaset felsefesi, din ve siyaset, anayasal hukuk. “Liberating Judgment: Fanaticism, Skepticism and John Locke’s Politics of Probability” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Shelley Weinberg: University of Illinois (Urbana-Champaign) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Yeni çağ felsefesi, epistemoloji, zihin felsefesi, feminist felsefe, Locke. “Consciousness in Locke” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Larry Udell: West Chester University Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Toplum ve siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, ekonomi felsefesi, sosyal bilimler felsefesi. Alanında çeşitli makalelerin yazarıdır.

Daniel Layman: Davidson College Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Siyaset felsefesi, etik. “Is Political Authority and Illusion? A Debate” (Michael Huemer ile birlikte) ve “Locke Among the Radicals: Liberty and Property in the 19th Century” kitaplarının ve alanında çeşitli makalelerin yazarıdır.

Patrick Connolly: Lehigh University Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: İlgi ve araştırma alanları: Yeni çağ felsefesi, bilim tarihi, bilim felsefesi, uygulamalı etik, orta çağ felsefesi, Kant. Alanında çeşitli makalelerin yazarıdır.

Nathan Rockwood: Brigham Young University Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Yeni çağ epistemolojisi, metafizik, din felsefesi, Descartes, Locke, Hume. Alanında çeşitli makalelerin yazarıdır.

25-26 Şubat 2022

Mantık

25 Şubat Cuma
14:00 Zekiye Kutlusoy: “Başlangıcından Günümüze Mantığın Gelişim Serüveni”
15:30 Nazlı İnönü: “Aristoteles Mantığı”
17:00 Örsan K. Öymen: “Mantık, Deneyimcilik ve Gerçeklik”
19:30 Akşam yemeği (Hestia Otel Restaurant)

26 Şubat Cumartesi
13:00 Özgüç Güven: “Doğalcı Bir Mantık Anlayışına Doğru Anti-psikolojizmin Eleştirisi”.
14:30 Vedat Kamer: “Mantığın Sınırları”
16:00 Halil Turan: “Estetik ve Mantık”
17:30 Cemil Güzey: “Mantıktan Mistisizme”

Not: Toplantılar Assos Kadırga Koyu’ndaki Assos Hestia Otel’de gerçekleşecektir. (Assos liman/iskele bölgesi AFAD afet çalışmalarından ötürü geçici olarak kapatıldığı ve liman/iskele bölgesindeki tüm oteller ve tesisler kış sezonunda kapalı olduğu için, etkinlik bu yıl, daha önceki yıllarda olduğu gibi Nazlıhan Otel’de gerçekleşmeyecektir, 2023 yılından itibaren yeniden Nazlıhan Otel’de gerçekleşecektir).

Not 2: Covid-19/Korona pandemisinden dolayı katılımcı sayısı sınırlı tutulacaktır; oturma düzeninde 1,5 metre mesafe korunacak, HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacak, ücretsiz maske dağıtılacaktır. Katılım için www.philosophyinassos.org web sitesi “Başvuru ve Kayıt” sayfası üzerinden kayıt yaptırmak zorunludur. Kayıt yaptırmadan ve katılım için kabul edildiğine dair teyit mektubunu almadan gelenler, etkinliğe kabul edilmeyecektir; otel girişinde resmileşmiş nihai isim listesi üzerinden kimlik kontrolü yapılacaktır ve katılımcılar tek tek sırayla içeriye alınacaktır. Toplantı kış aylarında kapalı alanda/salonda gerçekleşeceğinden dolayı, katılımcı sayısını sınırlamak, toplum sağlığını korumak için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Zekiye Kutlusoy: Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Mantık, Sembolik Mantık, Epistemoloji, Dil Felsefesi, Bilim Felsefesi. “Temel Sembolik Mantık” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Descartes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte) ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler-Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Herakleitos, Protagoras, Gorgias, Sokrates, Platon, Epikuros, Piron, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx ve Sartre. “Hume”, “Tanrı Var mıdır?”, “Karanlıktan Yağan Kar” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Nazlı İnönü: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden ve Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Mantık, Mantık Tarihi, Sistematik Felsefe, Bilim Felsefesi. “Mantık Tarihi: İlkçağ” ve “Mantık Tarihi: Orta Çağ” kitaplarının ve alanında birçok makalenin ve kitap içinde bölümün yazarıdır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Estetik, Mantık, Dil Felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Özgüç Güven: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Mantık, Mantık Felsefesi, Matematik Felsefesi, Bilim Felsefesi. Alanında birçok makalenin ve kitap içinde bölümün yazarıdır.

Vedat Kamer: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Dr. Öğretim Üyesi). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Mantık, İnformel Mantık, Yapay Zeka. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

16-18 Eylül 2021

Knowledge and Certainty

16 Eylül Perşembe
18:00 Athena Tapınağı ve Antik Tiyatro: Açılış konuşması, tanışma, şarap, mavi deniz, güneşin batışı
20:30 Akşam Yemeği (Eden Gardens Otel Restaurant)

17 Eylül Cuma
14:00 Stephen Voss (Boğaziçi University): “How in the World is Self-Knowledge Possible?”
15:30 Halil Turan (Middle East Technical University): “Descartes’ Doubt Experiment”
17:00 Örsan K. Öymen (Işık University): “Knowledge and Certainty in Hume’s Epistemology”

18 Eylül Cumartesi
14:00 Bill Wringe (Bilkent University): “Shared Emotions and Knowledge of Other Minds”
15:30 Lucas Thorpe (Boğaziçi University): “Reid and Wittgenstein on Knowledge and Common Sense”
17:00 Cemil Güzey (Mimar Sinan University): “Left Hand of Knowledge”
18:30 Frank Zenker (Boğaziçi University): “Theoretical Knowledge and the Behavioral Sciences”
20:30 Veda yemeği ve müzik (Assos Terrace Otel Restaurant)

Not: Toplantı Assos Terrace Otel’de (Telefon: 90-286-7640285) gerçekleşecektir. Tüm konuşmalar ve tartışmalar İngilizce’dir. Herhangi bir çeviri yapılmamaktadır. Her konuşma ve oturum 1 saattir. Oturumlar arasında 30 dakika ara verilmektedir. (Covid-19 pandemisinden dolayı, katılımcı sayısı sınırlı tutulacak, konuşma ve etkinlik oturma düzeninde, kişiler arasında en az 1 metre mesafe korunacak, oturumlardan ve etkinliklerden önce ücretsiz maske dağıtılacak, girişlerde ateş ölçümü yapılacak ve HES kodu alınacaktır.

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Stephen Voss: Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Zihin Felsefesi, Felsefi Yaşam Yolları, Benlik Felsefesi, Felsefe Tarihi, Descartes. “Essays on the Philosophy and Science of Rene Descartes” kitabının editörü ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Başkanı (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Descartes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte) ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucusu ve Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. İlgi ve araştırma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx. “Hume”, “Tanrı Var mıdır?”, “Karanlıktan Yağan Kar” ve “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Estetik, Mantık, Dil Felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Bill Wringe: Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Zihin Felsefesi, Psikoloji Felsefesi, Toplumsal ve Siyasal Felsefe, Etik. “An Expressive Theory of Punishment” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Lucas Thorpe: Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Yeni Çağ Felsefesi, Bilişsel-Bilim Felsefesi, Reid, Kant, Rawls. “The Kant Dictionary” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Frank Zenker: Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Toplumsal Epistemoloji, Bilişsel Bilim. “Ceteris Paribus in Conservative Belief Revision. On the Role of Minimal Change in Rational Theory Development”, “The Etymological Argument: Fallacy or Sound Move?” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

30 Eylül-3 Ekim 2020

ASSOS’TA FELSEFE 20. Yıl

Ancient Philosophy and Science in Asia Minor

30 Eylül Çarşamba
18:00 Athena Tapınağı: Tanışma, şarap, mavi deniz ve güneşin batışı
20:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

1 Ekim Perşembe
14:00 Örsan K. Öymen (FMV Işık University): “The Anatolian Enlightenment”
15:30 James Griffith (Middle East Technical University): “The Natural Geometry of Hesiod's 'Chaos' and Anaximander's 'Apeiron'”
17:00 Geoffrey Bowe (Istanbul Technical University): “Anaxagoras and Plato: From Natural Science to Socratic Humanism”
20:30 Akşam Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

2 Ekim Cuma
14:00 Cemil Güzey (Mimar Sinan University): “Heraclitus, Logos and Mythos”
15:30 Oğuz Haşlakoğlu (İstanbul Technical University): “Heraclitean Flux and Platonic Khora: Time and Determinism”
17:00 Robert Howton (Koç University): “Aristotle on the End of an Organism's Nature”
22:30 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik: Anne Monika Sommer-Bloch (solo keman)

3 Ekim Cumartesi
14:00 Truva harabeleri ve müzesi ziyareti
20:30 Veda Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

Not: Toplantı Assos Terrace Otel’de (Telefon: 90-286-7640285) gerçekleşecektir. Tüm konuşmalar ve tartışmalar İngilizce’dir. Herhangi bir çeviri yapılmamaktadır. Her konuşma ve oturum 1 saattir. Oturumlar arasında 30 dakika ara verilmektedir. (Covid-19 pandemisinden dolayı, katılımcı sayısı sınırlı tutulacak, konuşma ve etkinlik oturma düzeninde, kişiler arasında en az 2 metre mesafe korunacak, ayrıca oturumlardan ve etkinliklerden önce ücretsiz maske dağıtılacaktır).

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucusu ve Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. İlgi ve araştırma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx. “Hume”, “Tanrı Var mıdır?”, “Karanlıktan Yağan Kar” ve “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Geoffrey Bowe: İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Düşünce Tarihi, Sanat Felsefesi, Platon, Plotinus. “Plotinus and the Platonic Metaphysical Hierarchy” ve “Platon’un Devlet’i Üzerine Makaleler” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Estetik, Mantık, Dil Felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Oğuz Haşlakoğlu: İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı; Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Sanat Felsefesi, Estetik, Herakleitos, Parmenides, Platon, Adorno. “Platon Düşüncesinde Tekhne” ve “Sanat Felsefesi ve Estetik Yazıları” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

James Griffith: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Yeniçağ Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Descartes, Hobbes. Alanında çeşitli makalelerin yazarıdır.

Robert Howton: Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Ortaçağ Felsefesi, Yeniçağ Felsefesi, Algı Felsefesi. Alanında çeşitli makalelerin yazarıdır.

7-8 Şubat 2020

Antik Çağ’da Anadolu’da Felsefe ve Bilim

7 Şubat 2020 Cuma:
14:00 Örsan K. Öymen: “Aydınlanma ve Anadolu”
15:30 Cengiz İskender Özkan: “Miletos’un Felsefi ve Bilimsel Devrimi”
17:00 Cemil Güzey: “Joker: Efesos Günlükleri”
19:00 Akşam yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)


8 Şubat 2020 Cumartesi:
13:00 Hatice Nur Erkızan: “Antik Anadolu Aydınlanması: Kosmos'tan Anthropos'a”
14:30 Ömer Aygün: “Aristoteles Anadolu'da: Yaygın Aristoteles Okumasının Bir Eleştirisi”
16:00 Doğan Göçmen: “Epikuros’ta Ahlak Felsefesinin Temeli Olarak Ontolojik Kurgulama ve Epistemolojik Tasarım”
17:30 Ömer Aygün: “Antik Yunanca Elyazmalarının Tarihine Bir Giriş”
22:30 Uzun Ev’de Parti (DJ Unknown X)


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Herakleitos, Protagoras, Gorgias, Sokrates, Platon, Epikuros, Piron, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx ve Sartre. “Hume”, “Tanrı Var mıdır?”, “Karanlıktan Yağan Kar” ve “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Hatice Nur Erkızan: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Essex Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Bristol Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Aristoteles, Orta Çağ Felsefesi, Feminizm. “Felsefe ve Feminizm”, “Aristoteles: Hayvanların Hareketi”, “Aristoteles Yazıları: Varlık, Bilgi ve Yaşam Üzerine”, “Türkiye Felsefe Yazıları”, “Aristoteles’ten Nussbaum’a İnsan”, “Aristoteles Yazıları: Metafizik ya da İlk Felsefe Üzerine”, “Aristoteles Yazıları: Etik ve Politika Üzerine”, “Aristoteles Yazıları: Feminizm ve Çağdaş Aristotelesçi Feminizm”, “Antik Çağ ve Orta Çağ Felsefesi” (Kadir Çüçen ile birlikte) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Doğan Göçmen: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Doktora derecesini Edinburgh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Felsefe alanında aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Ekonomi Felsefesi, Hobbes, Adam Smith, Kant, Hegel, Marx, Husserl. “Modern Felsefe: Tarihsel Anlamı, Güncel Mirası; Adam Smith, Hegel ve Marx” ve “The Adam Smith Problem: Reconciling Human Nature and Society in the ‘Theory of Moral Sentiments’ and ‘Wealth of Nations’” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Estetik, Mantık, Dil Felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Cengiz İskender Özkan: Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Epistemoloji, Mantık, Dil Felsefesi. “Tarih Felsefesi” adlı kitabın ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Ömer Aygün: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı, ikinci Yüksek Lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü, Doktora derecesini Pennsylvania State University Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Modern Felsefe, Fenomenoloji, Eski Yunanca Paleografisi. “The Middle Included - Logos in Aristotle”, “Taş Gün” ve “Koro” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

1-4 Temmuz 2019

Platon

1 Temmuz Pazartesi:
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)


2 Temmuz Salı:
13:00 David Ebrey (Humboldt University of Berlin): “Misology and the Method of Hypothesis”
14:30 Rachana Kamtekar (Cornell University): “Plato on Intelligent Agents”
16:00 Naly Thaler (Hebrew University of Jerusalem): “The Philosopher’s Polla Kala in Republic V”
17:30 Anthony Price (University of London Birkbeck College): "Plato's Symposium: Once More Unto the Ascent"
19:00 Suzanne Obdrzalek (Claremont MacKenna College): "Plato on Soul-Body Unity"
20:30 Akşam Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)


3 Temmuz Çarşamba:
14:30 Christoph Horn (University of Bonn): “Tripartition in Plato's Psychology Reconsidered”
16:00 Cinzia Arruzza (New School for Social Research): "Shamelessness and Injustice in Plato"
17:30 Myrthe Bartels (Durham University): “Plato on Applying the Law”
19:00 Simon Weber (University of Bonn): “Is There Only One Kind of Rule? (Statesman 258e-259c)”
22:30 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik: Anne Monika Sommer-Bloch (solo keman)


4 Temmuz Perşembe:
14:00 Truva Ziyareti
21:00 Veda Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Anthony Price: University of London Birkbeck College Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Etik. “Virtue and Reason in Plato and Aristotle”, “Love and Friendship in Plato and Aristotle”, “Mental Conflict”, “Contextuality in Practical Reason” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Christoph Horn: University of Bonn Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Orta Çağ Felsefesi, Etik, Siyaset Felsefesi, Platon, Aristoteles, Augustinus, Kant. “Plotin über Sein, Zahl und Einheit.”, “Augustinus”, “Paradigmen mittelalterlicher Philosophie”, “Antike Lebenskunst. Glück und Moral von Sokrates bis zu den Neuplatonikern”, “Einführung in die Politische Philosophie”, “Agostinho”, “Philosophie der Antike. Von den Vorsokratikern bis Augustinus”, “Nichtideale Normativität. Ein neuer Blick auf Kants politische Philosophie”, “Einführung in die Moralphilosophie” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Rachana Kamtekar: Cornell University Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Etik, Ahlak Psikolojisi, Siyaset Felsefesi. “Plato's Moral Psychology: Intellectualism, the Divided Soul, and Desire for Good” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Cinzia Arruzza: New School for Social Research Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi ve Çağdaş Siyaset Felsefesi. “Feminism for the 99%. A Manifesto” (Tithi Bhattacharya ve Nancy Fraser ile birlikte), “A Wolf in the City. Tyranny and the Tyrant in Plato’s Republic”, “Plotinus. Ennead II 5. On What is Potentially and What Actually”, “Dangerous Liaisons, Marriages and Divorces of Marxism and Feminism”, “Les Mésaventures de la théodicée. Plotin, Origène et Grégoire de Nysse” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Suzanne Obdrzalek: Claremont McKenna College Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Epistemoloji, Zihin Felsefesi, Ahlak Psikolojisi. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Myrthe Bartels: Durham University Klasik Çalışmalar ve Antik Çağ Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Etik, Siyaset Felsefesi. “Plato’s Pragmatic Project: A Reading of Plato’s Laws” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

David Ebrey: Humboldt University of Berlin Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Naly Thaler: Hebrew University of Jerusalem Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Epistemoloji, Metafizik, Etik, Platon. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Simon Weber: University of Bonn Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Platon, Aristoteles. “Herrschaft und Recht bei Aristoteles” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

1-2 Şubat 2019

Felsefe ve Diyalektik

1 Şubat 2019 Cuma:
14:00 Örsan K. Öymen: “Sokrates, Felsefe ve Diyalektik”
15:30 Nazile Kalaycı: “Antik Çağ'da Şiire Karşı Diyalektik”
17:00 Cemil Güzey: “İhtiyar Adam ve Nehir”
19:00 Akşam yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)


2 Şubat 2019 Cumartesi:
13:00 Türker Armaner: “Fichte ve Zamanın Diyalektiği”
14:30 Doğan Göçmen: “Hegel, Diyalektik ve Felsefenin Bilimselleşmesi”
16:00 Barış Parkan: “Marx’ta Diyalektik”
17:30 Halil Turan: “Diyalektikten Diyalojik İmgeleme: M. M. Bahtin”
22:30 Uzun Ev’de Parti (DJ Unknown X)


Not: Toplantılar Assos iskelede Nazlıhan Otel’de (0-286-7217385) gerçekleşecektir. Konuşmaların ve sunumların dili Türkçe’dir. Her konuşmanın ardından 30 dakika ara verilecektir


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Herakleitos, Protagoras, Gorgias, Sokrates, Platon, Epikuros, Piron, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx ve Sartre. “Hume”, “Tanrı Var mıdır?” ve “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı. (Profesör). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi, Spinoza, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü), “Tahta Saplı Bıçak”, “Hüküm” (roman) ve “Tarih ve Temsil” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Descartes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte) ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Doğan Göçmen: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Doktora derecesini Edinburgh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Felsefe alanında aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Ekonomi Felsefesi, Hobbes, Adam Smith, Kant, Hegel, Marx, Husserl. “Modern Felsefe: Tarihsel Anlamı, Güncel Mirası; Adam Smith, Hegel ve Marx” ve “The Adam Smith Problem: Reconciling Human Nature and Society in the ‘Theory of Moral Sentiments’ and ‘Wealth of Nations’” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Nazile Kalaycı: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Ontoloji, Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Spinoza, Hegel, Marx, Nietzsche, Habermas, Heidegger, Gadamer. “Klasik Düşüncelerin İzinde Güncel Politika Sorunları” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Estetik, Mantık, Dil Felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Barış Parkan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans derecesini Bennington Koleji Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Milwaukee Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Texas Üniversitesi (Austin) Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Uygulamalı Etik, Ontoloji, Marx, Hegel, Whitehead. “Marx” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

2-5 Temmuz 2018

Doğumunun 200. Yılında Karl Marx

2 Temmuz Pazartesi:
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)


3 Temmuz Salı:
12:30 Andrew Chitty (Sussex Üniversitesi): “Hegel's and Marx's Intentions: Self-clarification, Justification and Disjustification”
14:00 Türker Armaner (Galatasaray Üniversitesi): “Marx on Consciousness and Self-Consciousness”
15:30 Jan Kandiyali (İstanbul Teknik Üniversitesi): “Marx, Communism and Basic Income”
17:00 Tony Smith (Iowa Eyalet Üniversitesi): “Karl Marx on Technology in Capitalism”
18:30 Doğan Göçmen (Dokuz Eylül Üniversitesi): “What is Philosophical in Marx’s Capital?”
20:00 Sempozyum Alanında Akşam Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)


4 Temmuz Çarşamba:
13:30 Richard Miller (Cornell Üniversitesi): “Rejecting and Using Marx: Capitalism, Power and Reform”
15:00 William H. Shaw (San Jose Eyalet Üniversitesi): “Karl Marx on History, Capitalism, and…Business Ethics?”
16:30 Larry Udell (West Chester Eyalet Üniversitesi): “Capital in the 21st Century: What are the Questions?”
18:00 Karsten J. Struhl (New York Şehir Üniversitesi): “Buddhism and Marxism: Points of Intersection”
22:30 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik: Anne Monika Sommer-Bloch


5 Temmuz Perşembe:
14:30 Truva Ziyareti
21:00 Veda Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)


Not: Toplantı Assos Terrace Otel’de (Telefon: 90-286-7640285) gerçekleşecektir. Tüm konuşmalar ve tartışmalar İngilizce’dir. Herhangi bir çeviri yapılmamaktadır. Her konuşma ve oturum 1 saattir. Oturumlar arasında 30 dakika ara verilmektedir.


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Richard Miller: Cornell Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: Toplum ve Siyaset Felsefesi ve Etik. “Equality, Democracy and National Sovereignty: Reconciling East and West”, “Globalizing Justice: The Ethics of Poverty and Power”, “Moral Differences: Truth, Justice and Conscience in a World of Conflict”, “Fact and Method: Explanation, Confirmation and Reality in the Natural and the Social Sciences”, “Analyzing Marx: Morality, Power and History” kitaplarının ve alanında bir çok makalenin yazarıdır.

Tony Smith: Iowa Eyalet Üniversitesi Felsefe ve Din Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: Toplum ve Siyaset Felsefesi, Etik, Teknoloji Felsefesi, Marx, Hegel, Habermas. “Globalisation: A Systematic Marxian Account”, “Technology and Capital in the Age of Lean Production: A Marxian Critique of the ‘New Economy’ ”, “Dialectical Social Theory and Its Critics: From Hegel to Analytical Marxism and Postmodernism”, “The Role of Ethics in Social Theory: Essays from a Habermasian Perspective”, “The Logic of Marx’s Capital: Replies to Hegelian Criticisms”, “Beyond Liberal Egalitarianism: Marx and Normative Social Theory in the Twenty-First Century” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

William H. Shaw: San Jose Eyalet Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: Etik, Toplum ve Siyaset Felsefesi. “Business Ethics”, “Marx’s Theory of History”, “Moore on Right and Wrong: The Normative Ethics of G.E. Moore”, “Contemporary Ethics: Taking Account of Utilitarianism”, “Utilitarianism and the Ethics of War” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Andrew Chitty: Sussex Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (“Senior Lecturer”). İlgi ve araştırma alanları: Toplum ve Siyaset Felsefesi, Etik, Rousseau, Kant, Hegel, Fichte, Marx. “Karl Marx and Contemporary Philosophy” (Martin Mc Ivor ile birlikte) kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Karsten Struhl: New York Şehir Üniversitesi (John Jay Kriminal Adalet Koleji) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (“Adjunct Lecturer”). İlgi ve araştırma alanları: Toplum ve Siyaset Felsefesi, Etik, Epistemoloji, Marksist Felsefe, Budizm Felsefesi, Çin Felsefesi, İnsan Doğası, Adil Savaş Kuramı, Ekoloji, Çapraz-Kültürel Felsefe, İntikam ve Ceza Sorunları. Alanında birçok derleme kitap çalışması bulunmaktadır ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: Toplum ve Siyaset Felsefesi, Estetik, Spinoza, Hegel, Fichte, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü), “Tahta Saplı Bıçak”, “Hüküm” (roman), “Tarih ve Temsil” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Doğan Göçmen: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). İlgi ve araştırma alanları: Toplum ve Siyaset Felsefesi, Ekonomi Felsefesi, Hobbes, Smith, Kant, Hegel, Marx, Husserl. “Modern Felsefe: Tarihsel Anlamı, Güncel Mirası; Adam Smith, Hegel ve Marx” ve “The Adam Smith Problem: Reconciling Human Nature and Society in the ‘Theory of Moral Sentiments’ and ‘Wealth of Nations’” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Larry Udell: West Chester Eyalet Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Toplum ve Siyaset Felsefesi, Hukuk Felsefesi, Ekonomi Felsefesi, Sosyal Bilimler Felsefesi. Alanında çeşitli makalelerin yazarıdır.

Jan Kandiyali: İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi. (Yardımcı Doçent). İlgi ve araştırma alanları: Toplum ve Siyaset Felsefesi, Etik, Marx. Alanında çeşitli makalelerin yazarıdır.

2-3 Şubat 2018

Doğumunun 200. Yılında Karl Marx

2 Şubat 2018 Cuma:
13:00 Örsan K. Öymen: “Marx’ta Din, Kapitalizm ve Yabancılaşma”
14:30 Baver Demircan: "Hegel ve Marx: Düğümlenen Özne"
16:00 Eylem Doğan: "Marx’ın 'Gerçeklik' Eleştirisi"
17:30 Türker Armaner: “8. Tez”
19:30 Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)


3 Şubat 2018 Cumartesi:
13:00 Kerem Cankoçak: “Marx ve Doğa Bilimleri”
14:30 Doğan Göçmen: “Marx ve Yeni Tür Bir Rasyonalitenin Temellendirilmesi”
16:00 Kurtul Gülenç: "Marx'ın Kapitalizm Eleştirisinin Etik Boyutu"
17:30 Barış Parkan: "21. Yüzyıl’da Emeğin Antropolojisi ve Artı Değer"
22:30 Uzun Ev’de Parti (DJ Unknown X)


Not: Sempozyum toplantısı ve konuşmalar Liman’da Nazlıhan Otel’de (0-286-7217385) gerçekleşecektir.


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Herakleitos, Protagoras, Gorgias, Sokrates, Platon, Epikuros, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx ve Sartre. “Hume” ile “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi, Spinoza, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard, Frege. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü), “Tahta Saplı Bıçak”, “Hüküm” (roman) ve “Tarih ve Temsil” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Doğan Göçmen: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Doktora derecesini Edinburgh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Felsefe alanında aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Ekonomi Felsefesi, Hobbes, Adam Smith, Kant, Hegel, Marx, Husserl. “Modern Felsefe: Tarihsel Anlamı, Güncel Mirası; Adam Smith, Hegel ve Marx” ve “The Adam Smith Problem: Reconciling Human Nature and Society in the ‘Theory of Moral Sentiments’ and ‘Wealth of Nations’” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Kerem Cankoçak: İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Stockholm Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Doktora derecesini Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Yüksek enerji fiziği, “büyük patlama” kuramı, CERN deneyleri, Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi. CERN’deki “Büyük Patlama” (“Big-Bang”) kuramı deneylerine ve çalışmalarına katılan Türk bilim insanlarından birisidir. “50 Soruda Maddenin Evrimi” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Kurtul Gülenç: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans ve Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Sosyal Bilimler Felsefesi, Felsefe ve Edebiyat, Aydınlanma Felsefesi, Frankfurt Okulu, Hermeneutik, Marksizm, Etik, Çocuklar İçin Felsefe. “Frankfurt Okulu”, “Marksizmde Ahlak Tartışmaları: Adalet, Özgürlük, Mutluluk”, “Marx'ın Halleri” (Önder Kulak ile birlikte), “Marx ve Sonrası” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Barış Parkan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans derecesini Bennington Koleji Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Milwaukee Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Texas Üniversitesi (Austin) Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Uygulamalı Etik, Ontoloji, Marx, Hegel, Whitehead. “Marx” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Eylem Doğan: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanı. Lisans derecesini ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Galatasaray Üniversitesi ve Paris-Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Mantık, Aristoteles, Spinoza, Marx, Nietzsche. Alanında çeşitli makalelerin yazarıdır.

Baver Demircan: Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Elemanı. Lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: 19. Yüzyıl Felsefesi, Antik Yunan Felsefesi, Estetik, Tarih Felsefesi, Göstergebilim, Ontoloji. Alanında çeşitli makalelerin yazarıdır.

3-6 Temmuz 2017

Immanuel Kant

3 Temmuz Pazartesi:
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Liman'da Akşam Yemeği (Uzun Ev Restaurant)


4 Temmuz Salı:
13:30 Rolf-Peter Horstmann (Humboldt University): “Kant on Imagination”
15:00 Desmond Hogan (Princeton University): “The Antinomy of Pure Reason and Transcendental Idealism”
16:30 Frederick Beiser (Syracuse University): “Hermann Cohen: A Centenary Reappraisal”
18:00 Patricia Kitcher (Columbia University): “Kant on Freedom in Thought and Action”
20:00 Dinner at the Symposium Area (Assos Terrace Hotel Restaurant)


5 Temmuz Çarşamba:
13:30 Kenneth Westphal (Boğaziçi University): “Free Agency without Transcendental Idealism”
15:00 Jan-Willem van der Rijt (University of Bayreuth): “The Dignity of Moral Agents”
16:30 Lucas Thorpe (Boğaziçi University): “Kantian Humanity and Chimps”
18:00 Andrew Chignell (University of Pennsylvania): “The Role of Hope in Kant’s Moral Psychology”
22:30 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik: Anne Monika Sommer-Bloch


6 Temmuz Perşembe:
14:00 Truva Ziyareti
21:00 Veda Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)


Not: Toplantılar Assos Terrace Otel'de gerçekleşecektir. (Telefon: 0-286-7640285). Tüm konuşmalar İngilizce'dir. Türkçe'ye herhangi bir çeviri yapılmayacaktır.


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Rolf-Peter Horstmann: Berlin Humboldt Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Ontoloji, Epistemoloji, 18., 19. ve 20. Yüzyıl felsefesi, Kant, Hegel. “Hegels vorphänomenologische Entwürfe zu einer Philosophie der Subjektivität in Beziehung auf die Kritik an den Prinzipien der Reflexionsphilosophie”, “Kritische Darstellung der Metaphysik. Eine Diskussion zu Hegels 'Logik'” (H. F. Fulda ve M. Theunissen ile birlikte), “Ontologie und Relationen. Hegel, Bradley, Russell und die Kontroverse über interne und externe Beziehungen”, “Wahrheit aus dem Begriff. Eine Einführung in Hegel”, “Die Grenzen der Vernunft. Eine Untersuchung zu Zielen und Motiven des Deutschen Idealismus”, “Bausteine kritischer Philosophie. Arbeiten zu Kant”, “G. W. F. Hegel. Eine Einführung” (D. Emundts ile birlikte) kitaplarının ve alanında bir çok makalenin yazarıdır.

Frederick Beiser: Syracuse Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Alman felsefesi, Kant, Hegel, Fichte, Schelling. “The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte”, “Enlightenment, Revolution & Romanticism: The Genesis of Modern German Political Thought, 1790-1800”, “The Sovereignty of Reason: The Defense of Rationality in the Early English Enlightnement”, “German Idealism: The Struggle against Subjectivism, 1871-1900”, “The Romantic Imperative: The Concept of Early German Romanticism”, “Hegel”, “Schiller as Philosopher”, “Diotima’s Children: German Aesthetic Rationalism from Leibniz to Lessing”, “The German Historicist Tradition”, “Late German Idealism: Trendelenburg and Lotze” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Kenneth Westphal: Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Descartes, Hume, Kant, Hegel. “Kant’s Transcendental Proof of Realism”, “Hegel’s Epistemology: A Philosophical Introduction to the Phenomenology of Spirit”, “Hegel, Hume und die Identität wahrnehmbarer Dinge”, “Hegel’s Epistemological Realism” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Patricia Kitcher: Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Modern Felsefe Tarihi, Kant, Psikoloji Felsefesi, Freud, Kişisel Kimlik. “Kant’s Transcendental Psychology”, “Freud’s Dream: A Complete Interdisciplinary Science of Mind”, “Kant’s Thinker” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Desmond Hogan: Princeton Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Yeni Çağ Felsefesi, Kant, Leibniz. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Andrew Chignell: Pennsylvania Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: 17., 18., 19. Yüzyıl Felsefesi, Kant, Epistemoloji, Etik, Estetik, Din Felsefesi. “What May I Hope?” (yayına hazırlanmakta) kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Jan-Willem van der Rijt: Bayreuth Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Hukuk Felsefesi. “The Importance of Assent: A Theory of Coercion and Dignity” adlı kitabın ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Lucas Thorpe: Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Yeni Çağ Felsefesi, Kant. “The Kant Dictionary” (yayına hazırlanmakta) kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

3-4 Şubat 2017

Felsefede Öz ve Töz Kavramları

3 Şubat Cuma:
13:00 Pınar Canevi: “Öz ve Töz Ayrımındaki Sorunsallar”
14:30 Ahmet Arslan: “Aristoteles'te Özün Varoluşa Önceliği”
16:00 Halil Turan: “Descartes'ın Tözleri ve İlişkin Bilgi Kuramsal Sorunlar”
17:30 Elif Çırakman: “Töz ve Özgürlük Meselesi”
19:30 Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)


4 Şubat Cumartesi:
13:00 Türker Armaner: “Hegel’de ‘Başkalaşan Töz’ ”
14:30 Levent Kavas: “Ousia'nın Türümü: Bir Delinin Attığı Taş"
16:00 Cemil Güzey: “Öz Büyücüsü”
17:30 Örsan K. Öymen: “Felsefede Öz ve Töz Kavramlarına Eleştirel Bakışlar”
19:30 Akşam Yemeği (Yıldızsaray Hotel Restaurant)
22:30 Uzun Ev’de Parti (DJ Unknown X)


Not: Toplantılar Assos limanda Nazlıhan Otel'de gerçekleşecektir. (Tel: 286-7217385 ve 212-2912339).

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Pınar Canevi: Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Elemanı (Profesör). Lisans derecesini Hollins College Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Bryn Mawr College Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Antik Yunan Felsefesi. “Plato’s Philosophy of the Sensible Realm in the Early Dialogues” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Ahmet Arslan: Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans ve Doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Ontoloji, Antik Yunan Felsefesi, Orta Çağ Felsefesi, İslam Felsefesi. “İlkçağ Felsefe Tarihi I”, “Felsefeye Giriş”, “Laiklik, Demokrasi ve Türkiye”, “İbni Haldun”, “Felsefe”, “İslam Felsefesi Üzerine”, “İlkçağ Felsefe Tarihi I: Başlangıçlarından Atomculara Kadar”, “İlkçağ Felsefe Tarihi II: Sofistlerden Platon’a”, “İlkçağ Felsefe Tarihi III: Aristoteles”, “Kemal Paşazade’nin Tehafüt Haşiyesi”, “Haşiye Ala’t-Tehafüt Tahlili” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Herakleitos, Protagoras, Gorgias, Sokrates, Platon, Epikuros, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. “Hume” ile “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Descartes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte) ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi, Spinoza, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard, Frege. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü), “Tahta Saplı Bıçak”, “Hüküm” (roman) ve “Tarih ve Temsil” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. "Lapsus" dergisinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Estetik, Mantık, Dil Felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Elif Çırakman: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Hukuk Felsefesi, Aristoteles, Kant, Hegel, Heidegger, Levinas. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Levent Kavas: Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Bilim Felsefesi, Leibniz, Kant. “Kahve ile Nargile” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

27-30 Haziran 2016

Aristoteles’te Etik

Aristoteles’in Doğumunun 2400’üncü Yılı

27 Haziran Pazartesi
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Köyde Akşam Yemeği (Assosyal Otel Restaurant)


28 Haziran Salı
13:30 Christopher Shields (University of Notre Dame): “Goodness as Cause”
15:00 Joachim Aufderheide (King's College London): “Aristotle and the Wrong Kinds of Pleasure”
16:30 Stephen Leighton (Queen's University): “The Place of Affect in the Nicomachean Ethics’ Understanding of Two Virtues”
18:00 Mehmet M. Erginel (Eastern Mediterranean University): “Aristotle's Practical Syllogism and the Movement of Rational Animals”
20:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)


29 Haziran Çarşamba
13:30 Katja Vogt (Columbia University): “The Subject Matter of Ethics: A Metaphysical Reading of NE I.3.”
15:00 Maria Liatsi (University of Ioannina): “Natural Inclination to Ethics in Aristotle”
16:30 Christiana Olfert (Tufts University): “What is Practical Truth?”
18:00 Walter Cavini (University of Bologna): “Aristotle and the Ethics of Death”
19:30 Akşam Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)
22:30 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik (Anne Monika Sommer-Bloch)


30 Haziran Perşembe
14:00 Truva Ziyareti
21:00 Veda Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)


Not: Toplantı Assos Terrace Otel’de (Telefon: 90-286-7640285) gerçekleşecektir. Tüm konuşmalar ve tartışmalar İngilizce’dir. Herhangi bir çeviri yapılmamaktadır. Her konuşma ve oturum 1 saattir. Oturumlar arasında 30 dakika ara verilmektedir.

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Christopher Shields: Notre Dame Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Aristoteles, Metafizik. “Order in Multiplicity: Homonymy in the Philosophy of Aristotle”, “Classical Philosophy: An Introduction”, “Aristotle”, “Ancient Philosophy: A Contemporary Introduction”, “The Philosophy of Thomas Aquinas” (with Robert Pasnau) ve “Arsitotle’s De Anima” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Walter Cavini: Bologna Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Stoacılık, Kuşkuculuk, Ludwig Wittgenstein. Alanında birçok kitap içinde bölümün ve makalenin yazarıdır.

Stephen Leighton: Queen's Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Aristoteles, Felsefi Psikoloji, Etik. Alanında birçok kitap içinde bölümün ve makalenin yazarıdır.

Katja Vogt: Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Etik, Epistemoloji, Platon, Aristoteles, Stoacılık, Kuşkuculuk. “Belief and Truth: A Sceptic Reading of Plato”, “Law, Reason and the Cosmic City: Political Philosophy in the Early Stoa”, “Skepsis und Lebenspraxis: Das Pyrrhonische Leben ohne Meinungen” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Joachim Aufderheide: King's College London Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Etik. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Christiana Olfert: Tufts Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Aristoteles, Yeni Çağ Felsefesi, Etik. “Aristotle on Practical Truth” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Maria Liatsi: Ioannina Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Antik Yunan Bilimi, Platon, Aristoteles, Etik. “Aristoteles, De Generatione Animalium”, “Interpretation der Antike. Die Pragmatistische Methode Historischer Forschung” ve “Die Semiotische Erkenntnistheorie Platons im Siebten Brief. Eine Einführung in den Sogenannten Philosophischen Exkurs” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarı.

Mehmet M. Erginel: Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi. (Yüksek Lisans ve Doktora: Texas Üniversitesi -Austin- Felsefe Bölümü). İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Etik. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

5-6 Şubat 2016

Özgürlük ve Adalet

5 Şubat Cuma
13:00 Örsan K. Öymen: “Özgürlük, Adalet ve Cesaret”
14:30 Doğan Göçmen: “Thomas Hobbes’da İnsan, Adalet ve Özgürlük”
16:00 Halil Turan: “Özgürlük, Eşitlik ve Adalet: Jean-Jacques Rousseau”
17:30 Türker Armaner: “Adalet Geleceğe Dairdir”
19:30 Akşam yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)


6 Şubat Cumartesi
13:00 Harun Tepe: “Özgürlük mü Yoksa Adalet mi?”
14:30 Solmaz Zelyüt: “Adalet Eşitliğin Niçin Muadili Değildir?”
16:00 Sanem Yazıcıoğlu: “Özgürlük, Adalet ve Görünmeyenleri”
17:30 Barış Parkan: “Adalet ve Özgürlük Savaşımında Güç Fetişizmi”
19:30 Akşam yemeği (Yıldızsaray Otel Restaurant)
22:30 Uzun Ev’de Parti (DJ Unknown X)


Not: Toplantılar Nazlıhan Otel’de (0-286-7217385) gerçekleşecektir. Toplantının dili Türkçe’dir.

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Herakleitos, Protagoras, Gorgias, Sokrates, Platon, Epikuros, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. “Hume” kitabının yazarı ve derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Harun Tepe: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Hukuk Felsefesi, Platon, Aristoteles, Kant, Hartmann, Habermas. “Etik ve Metaetik”, “Platon’dan Habermas’a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat” ve “Biyoetik Terimleri Sözlüğü” (Yasemin Oğuz, Nüket Büker, Deniz Kucur ile birlikte) kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Solmaz Zelyüt: Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Spinoza, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Strauss. “İki Adalet Arasında”, “Dört Adalı” ve “Spinoza” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Descartes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının yazarıdır. (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte). Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi, Dil Felsefesi, Frege, Wittgenstein, Fichte, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü), “Tahta Saplı Bıçak” (roman) ve “Tarih ve Temsil” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır. "Lapsus" dergisinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir.

Doğan Göçmen: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Doktora derecesini Edinburgh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Felsefe alanında aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Ekonomi Felsefesi, Hobbes, Adam Smith, Kant, Hegel, Marx, Husserl. “Modern Felsefe: Tarihsel Anlamı, Güncel Mirası. Adam Smith, Hegel ve Marx” ve “The Adam Smith Problem: Reconciling Human Nature and Society in the ‘Theory of Moral Sentiments’ and ‘Wealth of Nations’” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Sanem Yazıcıoğlu: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Fenomenoloji, Hermeneutik, Siyaset Felsefesi, Estetik, Aristoteles, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Hannah Arendt. Alanında birçok kitap içinde bölümün ve makalenin yazarı ve çeşitli kitapların editörüdür.

Barış Parkan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans derecesini Bennington Koleji Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Milwaukee Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Texas Üniversitesi (Austin) Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Uygulamalı Etik, Ontoloji, Marx, Hegel, Whitehead. “Marx” kitabının yazarı ve derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

6-9 Temmuz 2015

The Concept of “Ataraxia” in Stoicism, Epicureanism and Scepticism

6 Temmuz Pazartesi
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Köyde Akşam Yemeği (Assosyal Otel Restaurant)


7 Temmuz Salı
13:30 Monte R. Johnson (University of California San Diego): “Ataraxia and Euthumia: Democritus’ Influence on Hellenistic Philosophy”
15:00 Gisela Striker (Harvard University): “Ataraxia and the Stoics”
16:30 Carlos Levy (University of Paris-Sorbonne): “Ataraxia and Its Middle Platonic Sequels”
18:00 David Wolfsdorf (Temple University): “Epicurus on the Telos of the Mind”
20:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)


8 Temmuz Çarşamba
13:30 Richard Bett (Johns Hopkins University): “What’s So Special About Ataraxia?”
15:00 Svavar H. Svavarsson (University of Iceland): “The End of Scepticism According to Sextus Empiricus”
16:30 Michael Williams (Johns Hopkins University): “The Sceptic’s Way”
18:00 Örsan K. Öymen (Işık University): “Doubt and Anxiety”
19:30 Akşam Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)
22:30 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik (Anne Monika Sommer-Bloch)


9 Temmuz Perşembe
14:00 Truva Ziyareti
21:00 Veda Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Gisela Striker: Harvard Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Stoacılık, Epikurosçuluk ve Kuşkuculuk. “Essays On Hellenistic Epistemology and Ethics” kitabının ve alanında birçok kitap içinde bölümün ve makalenin yazarıdır.

Carlos Levy: Paris Üniversitesi-Sorbonne Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Helenistik ve Roma dönemi felsefesi, felsefe, edebiyat, din ilişkisi, Cicero, Seneca, İskenderiyeli Philo, Sextus Empiricus. “Cicero Academicus”, “Les Philosophies Hellénistiques”, “Les Scepticismes” , "Le Presocratiques Latins. Heraclite” (Lucia Saudelli ile), “Devenir Dieux” kitaplarının ve alanında birçok kitap içinde bölümün ve makalenin yazarıdır.

Michael Williams: Johns Hopkins Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Antik ve Modern Çağ Kuşkuculuğu, Dil Felsefesi, Modern Felsefe Tarihi. “Groundless Belief”, “Unnatural Doubts” ve “Problems of Knowledge” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Richard Bett: Johns Hopkins Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Antik Yunan Felsefesi, Platon, Stoacılık, Epikurosçuluk, Kuşkuculuk, Friedrich Nietzsche. “Pyrrho: His Antecedents and His Legacy” kitabının ve alanında birçok kitap içinde bölümün ve makalenin yazarı, “The Cambridge Companion to Ancient Scepticism” kitabının derleyicisidir.

David Wolfsdorf: Temple Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Dil Felsefesi, Felsefi Psikoloji, Antik Yunan Felsefesi, Roma Felsefesi, Platon, Aristoteles, Epikuros. “Pleasure in Ancient Greek Philosophy” ve “Trials of Reason: Plato and the Crafting of Philosophy” kitaplarının ve alanında birçok kitap içinde bölümün ve makalenin yazarıdır.

Svavar H. Svavarsson: İzlanda Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Sextus Empiricus, Kuşkuculuk. Alanında birçok makalenin ve kitap içinde bölümün yazarıdır.

Monte R. Johnson: Kaliforniya Üniversitesi San Diego Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan Felsefesi, Demokritos, Aristoteles. “Aristotle on Teleology” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi (Feyziye Mektepleri Vakfı) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı; “Assos’ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü; Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucusu ve Başkanı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Sextus Empiricus, David Hume, Friedrich Nietzsche. “Hume” adlı kitabın yazarı ve derleyicisi, alanında birçok makalenin yazarıdır.

6-7 Şubat 2015

Pozitivizm Nedir? Ne Değildir?

6 Şubat Cuma
14:00 Örsan K. Öymen: “Pozitivizm, Deneyimcilik ve Hume”
15:30 Erdinç Sayan: “Pozitivizm Eleştirisi Mi, Bilim ve Akıl Düşmanlığı Mı?”
17:00 Samet Bağçe: “Viyana Çevresi ve Otto Neurath”
19:00 Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)


7 Şubat Cumartesi
13:00 Kerem Cankoçak: “Pozitif Bilimler ve Pozitivizm”
14:30 Ufuk Yaltıraklı: “Pozitivizmin Hermeneutik Sınırları”
16:00 Cemil Güzey: “Pozitivist Ahlak”
17:30 Yaman Örs: “Bir ‘Suç’ Olarak Pozitivizm”
19:30 Akşam Yemeği (Yıldızsaray Otel Restaurant)
22:30 Uzun Ev’de Parti (DJ Unknown X)


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Herakleitos, Protagoras, Gorgias, Sokrates, Platon, Epikuros, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. “Hume” kitabının yazarı ve derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Yaman Örs: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Bölümü emekli Öğretim Üyesi. (Profesör). Lisans ve Tıpta Uzmanlık Doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Tıp Tarihi, Deontoloji, Tıp Etiği, Biyoetik, Bilim Felsefesi, Biyoloji Felsefesi, Dil Felsefesi, Reichenbach. “Bilimsel Felsefenin Işığında”, “Süreç Kuram ve Kavram Olarak Evrim”, “Felsefeden Sorumlu Devlet Bakanlığı”, “Atatürk, Felsefe ve Yaşam” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Erdinç Sayan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Ohio State Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Fizik Felsefesi, Epistemoloji, Mantık Felsefesi, Matematik Felsefesi, Zihin Felsefesi, Analitik Metafizik. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Kerem Cankoçak: İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Stockholm Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Doktora derecesini Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Yüksek enerji fiziği, “büyük patlama” kuramı, CERN deneyleri, Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi. CERN’deki “Büyük Patlama” (“Big-Bang”) kuramı deneylerine ve çalışmalarına katılan Türk bilim insanlarından birisidir. “50 Soruda Maddenin Evrimi” kitabının ve alanında birçok makalenin ve kitap içinde bölümün yazarıdır.

Samet Bağçe: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini London School of Economics (LSE) Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Geometri Felsefesi, Epistemoloji, Öklid, Kant, Poincare, Russell, Einstein, Reichenbach. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Estetik, Mantık, Dil Felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Ufuk Yaltıraklı: Berlin Evangelik Yüksek Okulu (EHB) ve Berlin Katolik Sosyal Bilimler Yüksek Okulu (KHSB) Öğretim Elemanı. (Doktor). Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Fenomenoloji, Hermeneutik, Felsefi Danışmanlık ve Psikoterapi, Hegel. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

7-8 Şubat 2014

Bilim ve Din

7 Şubat Cuma
13:00 Örsan K. Öymen: “Bilim ve Din Karşıtlığının Zorunluluğu Üzerine”
14:30 Halil Turan: "Dinlerin Bilim Düşmanlığı: Eski Yunan'dan Modern Döneme İbretlik Öyküler"
16:00 Erdinç Sayan: “Antropik Kozmolojik İlke: Tanrı’nın En Son Vahyi Fizikçilere mi İndi?”
17:30 Kerem Cankoçak: “Modern Kozmoloji ve Teizm Çelişkisi”
19:30 Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

8 Şubat Cumartesi
12:00 Doğan Özlem: “Kültürün İki Uzlaşmaz Bileşeni: Bilim ve Din”
13:30 Kurtuluş Dinçer: “İnanç Felsefe Yoluyla Çürütülebilir mi?”
15:00 Oruç Aruoba: “Haydi Biraz Kuhn’laşalım”
16:30 Ayhan Sol: “Bilim ve Din Çatışınca”
18:00 Uluğ Nutku: "Bilim-Din Karşılaştırması Üzerine"
19:30 Akşam Yemeği (Yıldızsaray Otel Restaurant)
22:30 Uzun Ev’de Parti (DJ Örsan)


Konuşmacılar hakkında kısaca:

Doğan Özlem: Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Bilim Felsefesi, Estetik, Hermeneutik, Tarih Felsefesi. “Etik: Ahlak Felsefesi”, “Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci”, “Metinlerle Hermeneutik Dersleri”, “Felsefe ve Bilimler”, “Bilim, Tarih ve Yorum”, “Mantık: Klasik/Sembolik Matık, Mantık Felsefesi”, “Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi”, “Tarih Felsefesi”, “Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji”, “Felsefe Yazıları”, “Kavramlar ve Tarihleri”, “Bilim Felsefesi”, “Felsefe ve Tin Bilimleri” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok çeviri, derleme kitabı ve makalesi yayınlandı.

Uluğ Nutku: Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden emekli olmuştur. (Profesör). Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Felsefi Antropoloji, Epistemoloji, Etik. Descartes, Locke, Leibniz, Spinoza, Hume, Kant. “İnanmanın Felsefesi”, “Daha Güncel Felsefe”, “Felsefe ve Güncellik”, “Ur Uruk Urşu”, "Gezgin Felsefe", “İnsan Felsefesi Çalışmaları” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Oruç Aruoba: Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre ve Wittgenstein. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Kurtuluş Dinçer: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Bilim Tarihi, Epistemoloji, Hume, Kant, Hempel, Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos. “Kısaca Felsefe” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. Alanında birçok çevirisi bulunmaktadır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Descartes, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının yazarıdır. (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte). Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Ayhan Sol: Orta Doğu Teknik Ünversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Biyoloji Felsefesi, Çevre Felsefesi, Etik. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Erdinç Sayan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Yüksek Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Ohio State Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Fizik Felsefesi, Epistemoloji, Mantık Felsefesi, Matematik Felsefesi, Zihin Felsefesi, Analitik Metafizik. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Assos'ta Felsefe projesinin kurucusu ve direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. “Hume” kitabının yazarı ve derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Kerem Cankoçak: İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Stockholm Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Doktora derecesini Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Yüksek enerji fiziği, “büyük patlama” kuramı, CERN deneyleri, bilim tarihi ve felsefesi. CERN’deki “Büyük Patlama” (“Big-Bang”) kuramı deneylerine ve çalışmalarına katılan Türk bilim adamlarından birisidir. “50 Soruda Maddenin Evrimi” kitabının ve alanında birçok makalenin ve kitap içinde bölümün yazarıdır.

30 Haziran – 3 Temmuz 2014

Philosophy of Mind / Zihin Felsefesi

30 Haziran Pazartesi
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

1 Temmuz Salı
13:30 Barry Smith (University of London / Birkbeck): “What Can We Know About Our Own Experience?”
15:00 David Papineau (King’s College London): “The Nature of Sensory Experience”
16:30 Paul Boghossian (New York University): “Intuition and Experience”
18:00 Shaun Gallagher (University of Memphis): “Seeing Without an I: IEM and the First-Person Perspective”
20:30 Köyde Akşam Yemeği (Assosyal Otel Restaurant)

2 Temmuz Çarşamba
13:30 Michael Tye (University of Texas at Austin): “Can Honeybees Feel Anxious?”
15:00 Paul Horwich (New York University): “Qualia Skepticism”
16:30 Bill Wringe (Bilkent University): “Emotion and Perception: A Fruitful Analogy?”
18:00 Daniel Hutto (University of Wollongong / University of Hertfordshire): “Rethinking the Cognitive Revolution”
19:30 Akşam Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)
22:30 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik (Anne Monika Sommer-Bloch)

3 Temmuz Perşembe
15:00 Truva Ziyareti
21:00 Veda Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

Konuşmacılar hakkında kısaca:

David Papineau: King’s College London Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Bilim Felsefesi, Zihin Felsefesi, Psikoloji Felsefesi, Matematik Felsefesi. “For Science in the Social Sciences”, “Theory and Meaning”, “Reality and Representation”, “Philosophical Naturalism”, “Introducing Consciousness”, “Thinking About Consciousness”, “The Roots of Reason: Philosophical Essays on Rationality, Evolution and Probability” ve “Philosophical Devices: Proofs, Probabilities, Possibilities and Sets” kitaplarının yazarı, “The Philosophy of Science”, “Philosophy” ve “Essays on Teleosemantics” (Graham Macdonald ile) kitaplarının editörü, alanında birçok makalenin yazarıdır. “British Society for the Philosophy of Science” ve “The Mind Association” derneklerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmıştır. Halen “Aristotelian Society” derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Shaun Gallagher: University of Memphis Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Zihin Felsefesi, Fenomenoloji, Bilişsel Bilim, Hermeneutik, Zaman Felsefesi. “Phenomenology”, “The Phenomenological Mind” (D. Zahavi ile), “Brainstorming: Views and Interviews on the Mind”, “How the Body Shapes the Mind” , “The Inordinance of Time” ve “Hermeneutics and Education” kitaplarının yazarı, “Oxford Handbook of the Self”, “Hegel, History and Interpretation”, “Merleau-Ponty, Hermeneutics and Post Modernism”, “Does Consciousness Cause Baheaviour?” (W. Banks, S. Pockett ile), “Models of the Self” (J. Shear ile), “Handbook of Phenomenology and Cognitive Science” (D. Schmicking ile) ve “Ipseity and Alterity: Interdisciplinary Approaches to Intersubjectivity” (S. Watson ile) kitaplarının editörü, alanında birçok makalenin yazarıdır.

Michael Tye: University of Texas (Austin) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Zihin Felsefesi, Dil Felsefesi, Metafizik. “The Metaphysics of Mind”, “The Imagery Debate”, “Ten Problems of Consciousness: A Representational Theory of the Phenomenal Mind”, “Color, Consciousness and Content”, “Consciousness and Persons: Unity and Identity”, “Consciousness Revisited: Materialism Without Phenomenal Concepts” ve “Seven Puzzles of Thought: An Originalist Theory of Concepts” (Mark Sainsbury ile) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Paul Horwich: New York Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Dil Felsefesi, Mantık Felsefesi, Metafizik. “Probability and Evidence”, “Asymmetries in Time”, “Truth”, “Meaning”, “From a Deflationary Point of View”, “Reflections on Meaning”, “Truth-Meaning-Reality” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Daniel Hutto: University of Wollongong / University of Hertfordshire Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Zihin Felsefesi, Bilişsel Bilim, Psikoloji Felsefesi, Dil Felsefesi. “The Presence of Mind”, “Beyond Physicalism”, “Wittgenstein and the End of Philosophy”, “Folk Psychological Narratives” ve “Radicalizing Enactivism: Basic Minds Without Content” (Erik Myin ile) kitaplarının yazarı, “Folk-Psychology Re-Assessed”, “Narratives and Understanding Persons” ve “Narrative and Folk-Psychology” kitaplarının editörü, alanında birçok makalenin yazarıdır.

Paul Boghossian: New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Zihin Felsefesi ve Dil Felsefesi. “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism” ve “Content and Justification: Philosophical Essays” kitaplarının yazarı, “New Essays on the A Priori” (Christopher Peacocke ile) kitabının editörü, alanında birçok makalenin yazarıdır.

Barry Smith: University of London / Birkbeck Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Zihin Felsefesi ve Dil Felsefesi. “Realism and Anti-Realism: An Enquiry into Meaning, Truth and Objectivity” ve “The Oxford Handbook of Philosophy of Language” (Ernest Lepore ile) kitaplarının yazarı, “Knowing Our Own Minds” (Crispin Wright ve Cynthia Macdonald ile) ve “Questions of Taste. The Philosophy of Wine” kitaplarının editörü, alanında birçok makalenin yazarıdır. BBC’de yayınlanan “Mysteries of the Brain” programının sunucusu ve hazırlayıcısıdır.

Bill Wringe: Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Zihin Felsefesi, Dil Felsefesi, Bilim Felsefesi. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

7-8 Şubat 2014

Bilim ve Din

7 Şubat Cuma
13:00 Örsan K. Öymen: “Bilim ve Din Karşıtlığının Zorunluluğu Üzerine”
14:30 Halil Turan: "Dinlerin Bilim Düşmanlığı: Eski Yunan'dan Modern Döneme İbretlik Öyküler"
16:00 Erdinç Sayan: “Antropik Kozmolojik İlke: Tanrı’nın En Son Vahyi Fizikçilere mi İndi?”
17:30 Kerem Cankoçak: “Modern Kozmoloji ve Teizm Çelişkisi”
19:30 Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

8 Şubat Cumartesi
12:00 Doğan Özlem: “Kültürün İki Uzlaşmaz Bileşeni: Bilim ve Din”
13:30 Kurtuluş Dinçer: “İnanç Felsefe Yoluyla Çürütülebilir mi?”
15:00 Oruç Aruoba: “Haydi Biraz Kuhn’laşalım”
16:30 Ayhan Sol: “Bilim ve Din Çatışınca”
18:00 Uluğ Nutku: "Bilim-Din Karşılaştırması Üzerine"
19:30 Akşam Yemeği (Yıldızsaray Otel Restaurant)
22:30 Uzun Ev’de Parti (DJ Örsan)


Not: Tüm konuşmalar ve diyaloglar Türkçe’dir. Toplantılar Assos limanda Nazlıhan Otel’de gerçekleşecektir.

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Doğan Özlem: Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Bilim Felsefesi, Estetik, Hermeneutik, Tarih Felsefesi. “Etik: Ahlak Felsefesi”, “Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci”, “Metinlerle Hermeneutik Dersleri”, “Felsefe ve Bilimler”, “Bilim, Tarih ve Yorum”, “Mantık: Klasik/Sembolik Matık, Mantık Felsefesi”, “Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi”, “Tarih Felsefesi”, “Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji”, “Felsefe Yazıları”, “Kavramlar ve Tarihleri”, “Bilim Felsefesi”, “Felsefe ve Tin Bilimleri” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok çeviri, derleme kitabı ve makalesi yayınlandı.

Uluğ Nutku: Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden emekli olmuştur. (Profesör). Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Felsefi Antropoloji, Epistemoloji, Etik. Descartes, Locke, Leibniz, Spinoza, Hume, Kant. “İnanmanın Felsefesi”, “Daha Güncel Felsefe”, “Felsefe ve Güncellik”, “Ur Uruk Urşu”, "Gezgin Felsefe", “İnsan Felsefesi Çalışmaları” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Oruç Aruoba: Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre ve Wittgenstein. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Kurtuluş Dinçer: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Bilim Tarihi, Epistemoloji, Hume, Kant, Hempel, Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos. “Kısaca Felsefe” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. Alanında birçok çevirisi bulunmaktadır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Descartes, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının yazarıdır. (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte). Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Ayhan Sol: Orta Doğu Teknik Ünversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Biyoloji Felsefesi, Çevre Felsefesi, Etik. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Erdinç Sayan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Yüksek Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Ohio State Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Fizik Felsefesi, Epistemoloji, Mantık Felsefesi, Matematik Felsefesi, Zihin Felsefesi, Analitik Metafizik. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Assos'ta Felsefe projesinin kurucusu ve direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. “Hume” kitabının yazarı ve derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Kerem Cankoçak: İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Stockholm Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Doktora derecesini Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Yüksek enerji fiziği, “büyük patlama” kuramı, CERN deneyleri, bilim tarihi ve felsefesi. CERN’deki “Büyük Patlama” (“Big-Bang”) kuramı deneylerine ve çalışmalarına katılan Türk bilim adamlarından birisidir. “50 Soruda Maddenin Evrimi” kitabının ve alanında birçok makalenin ve kitap içinde bölümün yazarıdır.

1-4 Temmuz 2013

Friedrich Nietzsche

1 Temmuz Pazartesi
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

2 Temmuz Salı
11:30 John Richardson (New York University): "Nietzsche's Naturalized Values"
13:00 Kenneth Gemes (Birbeck College): “Nietzsche on the Value of Truth”
14:30 Alexander Aichele (Martin Luther University): "Causation and Reality: Nietzsche on What There Is."
16:00 Örsan K. Öymen (Işık University): “Nietzsche’s Scepticism”
17:30 Christa Davis Acampora (Hunter College): "Nietzsche's Critical Philosophy"
19:00 Werner Stegmaier (Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald): “Subject(iv)ity: Nietzsche, Before and After”
20:30 Köyde Akşam Yemeği (Assosyal Otel Restaurant)

3 Temmuz Çarşamba
12:00 Ivan Soll (University Of Wisconsin-Madison): "Nietzsche on Pleasure and Power."
13:30 Simon May (King’s College London): “Does Nietzsche Affirm Life?”
15:00 Oruç Aruoba (Independent Researcher): "A Key to Nietzsche: Death."
16:30 Gary Shapiro (University of Richmond): "The Time of the Political After World-History."
18:00 Rainer Hanshe (Independent Researcher): “Zarathustra’s Stillness: Dreaming and the Art of Incubation”
19:30 Akşam Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)
22:30 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik (Anne Monika Sommer-Bloch)
23:15 Antik Tiyatro'da Dyonisos ile Symposium (Oruç Aruoba)

4 Temmuz Perşembe
15:00 Truva Ziyareti
21:15 Veda Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

Konuşmacılar hakkında kısaca:

John Richardson: New York Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: 19. ve 20. Yüzyıl Avrupa Kıta Felsefesi, Antik Yunan Felsefesi, Biyoloji Felsefesi, Nietzsche, Heidegger, Darwin ve Aristoteles. “Existential Epistemology: A Heideggerian Critique of the Cartesian Project”, “Nietzsche’s System”, “Nietzsche’s New Darwinism”, “Heidegger” ve “The Oxford Handbook of Nietzsche” (Kenneth Gemes ile) kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Kenneth Gemes: Birbeck College (Londra) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Mantık Felsefesi, Epistemoloji, Nietzsche ve Freud. “The Oxford Handbook of Nietzsche” (John Richardson ile) kitabının yazarı, “Nietzsche on Freedom and Autonomy” (Simon May ile) kitabının derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Alexander Aichele: Martin Luther Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Estetik, Etik, Epistemoloji, Antik Yunan Felsefesi, Hermeneutik, Platon, Aristoteles, Kant ve Nietzsche. “Philosophie als Spiel: Platon-Kant-Nietzsche” ve “Ontologie des Nicht-Seienden: Aristoteles' Metaphysik der Bewegung” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus Empiricus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Sartre. “Hume” adlı kitabın yazarı ve derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır. “Assos’ta Felsefe” etkinliğinin kurucusu ve direktörüdür.

Christa Davis Acampora: City University of New York Hunter College Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Modern Avrupa Kıta Felsefesi, Ahlak Psikolojisi, Siyaset Felsefesi, Nietzsche ve Heidegger. “Nietzsche’s Beyond Good and Evil: A Reader’s Guide” (Keith Ansell Pearson ile) ve “Contesting Nietzsche” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Werner Stegmaier: Ernst-Moritz-Arndt Greifswald Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Estetik, Hermeneutik, Din Felsefesi, Aristoteles, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, Nietzsche, Dilthey, Derrida ve Levinas. “Der Substanzbegriff der Metaphysik. Aristoteles - Descartes –Leibniz”, “Bedingungen der Zukunft. Ein naturwissenschaftlich-philosophischer Dialog” (Karl Ulmer ve Wolf Hafele ile), “Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und Nietzsche”, “Wirtschaftsethik als Dialog und Diskurs” , “Nietzsches ‘Genealogie der Moral’”, “Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie. Von Kant bis Nietzsche” , “Levinas”, “Philosophie der Orientierung”, “Nietzsche zur Einführung” , “Nietzsches Befreiung der Philosophie” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Ivan Soll: Wisconsin-Madison Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Etik, Estetik, Varoluşçuluk, Nietzsche, Sartre, Freud, Hegel, Schopenhauer ve Camus. "Introduction to Hegel's Metaphysics" kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Simon May: King’s College London Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Alman İdealizmi, Duygu Felsefesi, Schopenhauer, Nietzsche ve Heidegger. “Love: A History” , “Nietzsche's Ethics and his War on ‘Morality’” ve Financial Times Gazetesi 2009 Yılı Yılın Kitabı Ödülü’nü alan “Thinking Aloud: A Collection of Aphorisms” kitaplarının yazarı ve “Nietzsche on Freedom and Autonomy” (Kenneth Gemes ile) kitabının derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Oruç Aruoba: İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Wittgenstein. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Nietzsche’nin “Anti-Christ” eserini Almanca’dan Türkçe’ye çevirmiştir. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Gary Shapiro: Richmond Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Estetik, Avrupa Kıta Felsefesi, Amerikan Felsefesi, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, Peirce, Gadamer, Habermas, Derrida ve Foucault. “Archaeologies of Vision: Foucault and Nietzsche on Seeing and Saying”, “Earthwards: Robert Smithson and Art After Babel”, “Alcyone: Nietzsche on Gifts, Noise, and Women” ve “Nietzschean Narratives” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Rainer Hanshe: İlgi ve çalışma alanları: Etik, Estetik, Edebiyat ve Felsefe, Nietzsche. “The Acolytes” ve “The Abdication” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır. Merkezi New York’ta olan “The Nietzsche Circle”ın kurucularındandır.

1-2 Şubat 2013

Felsefe, Tanrı ve Din

1 Şubat Cuma
13:00 Halil Turan: “Eski Çağ’da Tanrılar, Tanrı, Tanrısızlık ve Ahlak”
14:30 Türker Armaner: “Tapınak Yıkılırken Spinoza”
16:00 Örsan K. Öymen: “Hume’un Agnostisizmi ve Nietzsche’nin Ateizmi”
17:30 Barış Parkan: “Feuerbach, Marx ve Kierkegaard’da Din ve Bireyin Oluşumu”
19:30 Akşam Yemeği (Grand Assos Otel Restaurant)

2 Şubat Cumartesi
13:00 Ayhan Sol: “Natüralizm, Ateizm ve Darwinizm”
14:30 Cemil Güzey: “Şair, Sezgi ve Hakikat”
16:00 Oruç Aruoba: “‘Tanrı’ Nasıl ‘Öldü’?”
17:30 Uluğ Nutku: “Tanrı İnancı ve Felsefe”
19:30 Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)
22:30 Uzun Ev’de Parti (DJ Örsan & DJ Resul)

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Uluğ Nutku: Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden emekli olmuştur. (Profesör). Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Felsefi Antropoloji, Epistemoloji, Etik. Descartes, Locke, Leibniz, Spinoza, Hume, Kant. “İnanmanın Felsefesi”, “Daha Güncel Felsefe”, “Felsefe ve Güncellik”, “Ur Uruk Urşu”, "Gezgin Felsefe", “İnsan Felsefesi Çalışmaları” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Oruç Aruoba: Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre ve Wittgenstein. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Descartes, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının yazarıdır. (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte). Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Ayhan Sol: Orta Doğu Teknik Ünversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Biyoloji Felsefesi, Çevre Felsefesi, Etik. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Assos'ta Felsefe projesinin kurucusu ve direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. “Hume” kitabının yazarı ve derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Dil Felsefesi, Hint Felsefesi, Herakleitos, Wittgenstein. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi, Dil Felsefesi, Frege, Wittgenstein, Boethius, Fichte, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü) ve “Tahta Saplı Bıçak” (roman) kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır. "Lapsus" dergisinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir.

Barış Parkan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Yüksek Lisans derecesini Milwaukee Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Texas Üniversitesi (Austin) Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Ontoloji, Marx, Hegel, Whitehead. “Marx” kitabının yazarı ve derleyicisidir. Alanında çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

2-5 Temmuz 2012

Antik ve Modern Felsefede Tutkular ve Duygular

2 Temmuz Pazartesi
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

3 Temmuz Salı
13:30 Walter Cavini (University of Bologna): “I Wonder at the Existence of the World: Wondering as a Philosophical Emotion”
15:00 Fulvia De Luise (University of Trento): “Eros the Builder: Intensive Passions and Personal Identity in Plato”
16:30 Stephen Leighton (Queen’s University): “Aristotle on Fear’s Expression”
18:00 Pascal Engel (University of Geneva): “Epistemic Anxiety and Other Epistemic Emotions”
20:00 Köyde Akşam Yemeği (Assosyal Otel Restaurant)

4 Temmuz Çarşamba
13:30 Amy Schmitter (University of Alberta): “Classification and Forms of Explanation in Early Modern Approaches to the Passions”
15:00 Simon Blackburn (University of Cambridge): “An a priori Vindication of Hume on Motivation”
16:30 Kevin Mulligan (University of Geneva): “Affective Identification”
18:00 Toni Ronnow-Rasmussen (Lund University): “Favouring and Motivating Reasons”
20:30 Kadırga’da Akşam Yemeği (Bronz Motel Restaurant)
23:00 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik (Anne Monika Sommer-Bloch)

5 Temmuz Perşembe
14:30 Smintheion Tapınağı ve Truva Ziyareti
21:30 Veda Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Simon Blackburn: Cambridge Üniversitesi (İngiltere) Felsefe Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Etik, Zihin Felsefesi, Dil Felsefesi, Hume, Platon. “Spreading the Word”, “Essay in Quasi-Realism”, “The Oxford Dictionary of Philosophy”, “Ruling Passions”, “Think”, “Being Good”, “Lust”, “Hume”, “Plato’s Republic” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Pascal Engel: Cenevre Üniversitesi (İsviçre) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Zihin Felsefesi, Dil Felsefesi, Mantık Felsefesi, Epistemoloji. “The Norm of Truth”, “Davidson et la Philosophie du Langage”, “Introduction à la Philosophie de L’esprit”, “Philosophie et Psychologie”, “La Dispute”, “Truth”, “Ramsey, Truth and Success” (Jérôme Dokic ile birlikte), “A Quoi Bon la Vérité?” (Richard Rorty ile birlikte), “Va savoir!” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Toni Ronnow-Rasmussen: Lund Üniversitesi (İsveç) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik ve Değerler Kuramı. “Personal Value” ve “Logic, Fact and Representation” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Fulvia De Luise: Trento Üniversitesi (İtalya) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan felsefesi, Etik, Siyaset Felsefesi, Platon, Aristoteles, Augustinus, Kant, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger. “Felicita Socratica” ve “Storia Della Felicita” (Guiseppe Farinetti ile birlikte) kitaplarının yazarıdır ve alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Kevin Mulligan: Cenevre Üniversitesi (İsviçre) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Zihin Felsefesi, Ontoloji ve Mantık Felsefesi. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Stephen Leighton: Queen’s Üniversitesi (Kanada) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Felsefi Psikoloji, Etik, Antik Yunan felsefesi. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Walter Cavini: Bologna Üniversitesi (İtalya) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan felsefesi, Platon, Aristoteles, Zenon, Sextus Empiricus ve Ludwig Wittgenstein. Alanında birçok makalenin ve kitap içinde bölümün yazarıdır.

Amy Schmitter: Alberta Üniversitesi (Kanada) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Zihin Felsefesi, Metafizik, Estetik, Feminist Felsefe, Aristoteles, Locke, Hobbes, Descartes, Leibniz, Spinoza, Marx, Nietzsche, Heidegger, Derrida, Foucault, Althusser. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

3-4 Şubat 2012

Ludwig Wittgenstein

3 Şubat Cuma
12:00 Taylan Altuğ: "Tractatus İçin Bir Taslak
13:30 Çetin Türkyılmaz: "Sınır, Sessizlik ve Felsefe
15:00 Sibel Oktar: "Etik: Dilin Sınırlarının Ötesi
16:30 Chryssi Sidiropoulou: "Wittgenstein'ın Felsefi Soruşturmalar'ında Ruh
18:00 Türker Armaner: "Yağmur Yağarken Wittgenstein
19:30 Oruç Aruoba: "Thales'den Wittgenstein'a: Filozof Kimdir?
20:30 Yıldızsaray Otel Restaurant’ta Akşam Yemeği

4 Şubat Cumartesi
12:00 Aydan Turanlı: "Wittgenstein'ın Geç Dönemi ve Kesinlik Üzerine
13:30 Halil Turan: "Dünyanın Varlığına Şaşmak
15:00 Cengiz Çakmak: "Susmayan Filozof: Wittgenstein
16:30 Cemil Güzey: "Wittgenstein'ın Divanı
18:00 Süreyya Berfe: "Tractatus: Felsefe de, Şiir de...
20:30 Nazlıhan Otel Restaurant’ta Akşam Yemeği
23:00 Uzun Ev Cafe Bar’da Parti

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Oruç Aruoba: Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre ve Wittgenstein. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Ayrıca alanında birçok makalesi ve kitap çevirisi bulunmaktadır. Wittgenstein’ın “Tractatus Logico Philosophicus” eserini Türkçe’ye çevirmiştir.

Taylan Altuğ: Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı. (Profesör). Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Dil Felsefesi, Estetik, Immanuel Kant ve Alman idealizmi. “Kant Estetiği”, “Dile Gelen Felsefe”, “Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi”, “Bir Ruh Kimliği: Reşat Nuri Güntekin” kitaplarının yazarıdır; ayrıca alanında birçok çeviri kitabı ve makalesi yayınlanmıştır.

Süreyya Berfe: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. İlgi ve çalışma alanları: Edebiyat, Felsefe ve Matematik. Türkiye’nin önde gelen şairlerinden birisidir. “Gün Ola…”, “Savrulan”, “Hayat ile Şiir”, “Ufkun Dışında”, “Şiir Çalışmaları”, “Ruhumun”, “Kalfa”, “Seçme Şiirler” , “Nâbiga”, “Seni Seviyorum”, “Foklar Söyledi Ben Yazdım”, “Çıkrık”, “Kalfa Toplu Şiirler”, “Seferis ile Üvez” kitaplarının yazarıdır. Çocuklara yönelik olarak “İlkokullar İçin Matematik”, “Çocukça” ve “Eksik Alfabe” adlı kitapları da yazmıştır. Cemal Süreya, Behçet Necatigil, Orhon Murat Arıburnu, Ceyhun Atuf Kansu ve Melih Cevdet Anday şiir ödüllerinin sahibidir.

Cengiz Çakmak: İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Dil Felsefesi, Herakleitos, Gorgias, Ksenophanes, Platon, Schopenhauer, Wittgenstein. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Aydan Turanlı: İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ODTÜ Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Dil Felsefesi, Bilim Felsefesi, Estetik, Wittgenstein, Austin, Searle, Nietzsche. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Descartes, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının yazarıdır. (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte). Alanında birçok makalesi ve kitap çevirisi bulunmaktadır.

Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi, Dil Felsefesi, Frege, Wittgenstein, Boethius, Fichte, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü) ve “Tahta Saplı Bıçak” (roman) kitaplarının yazarıdır. Alanında yayınlanmış birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır. "Lapsus" dergisinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ( Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Dil Felsefesi, Hint Felsefesi, Herakleitos, Wittgenstein. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Chryssi Sidiropoulou: Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Yardımcı Doçent). Lisans derecesini Selanik Aristoteles Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Wales Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Dil Felsefesi, Zihin Felsefesi, Din Felsefesi, Antik Yunan Felsefesi, Wittgenstein. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Çetin Türkyılmaz: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, 17. ve 19. Yüzyıl felsefesi, Platon, Aristoteles, Kant, Heidegger. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Sibel Oktar: Özyeğin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. (Yardımcı Doçent). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ODTÜ Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Dil Felsefesi, Etik, Wittgenstein. Alanında çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

4-7 Temmuz 2011

David Hume’un Doğumunun 300. Yılı Vesilesiyle: Hume’da Tanrı, Din ve Ahlak

4 Temmuz Pazartesi
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

5 Temmuz Salı
13:30 Paul Russell (University of British Columbia): “Hume on Belief and Atheism”
15:00 Don Garrett (New York University): “What’s True About Hume’s ‘True Religion’?”
16:30 Örsan K. Öymen (Bahcesehir University): “Hume’s Agnosticism in Relation to Pyrrhonism”
18:00 Stephen Darwall (Yale University): “Hume on Modern Morality and Religion’s Influence”
20:00 Köyde Akşam Yemeği (Asosyal Otel Restaurant)
23:00 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik (Anne Monika Sommer-Bloch)

6 Temmuz Çarşamba
13:30 John Prentice Wright (Central Michigan University): “The Slave of the Passions: Hume on Religion and Morality”
15:00 Simon Blackburn (University of Cambridge): “Human and Humean Practical Reason”
16:30 David Owen (University of Arizona): “Reason, Belief and Moral Sentiments”
18:00 Michael B. Gill (University of Arizona): “Non-Consequentialist Thinking and Humean Sentimentalism”
20:00 Antik Tiyatro’da Antik Yunan Tragedya ve Komedya Oyunu (Sophocles: “Antigone”; Aristophanes: “Lysistrata”. İstanbul Kültür Üniversitesi; Yönetmen: Kubilay Karslıoğlu Oynayanlar: Saydam Yeniay, Ezgi Aldemir, Gizem Tugan ve İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrencileri)
21:30 Kadırga’da Akşam Yemeği (Yıldızsaray Otel Restaurant)
23:30 Plajda Parti (Kadırga / Yıldızsaray Otel Plajı) / DJ Kerem Savaş & Metehan Korkmazel

7 Temmuz Perşembe
12:00 Charlotte Brown (Illinois Wesleyan University): “The Structure of Hume’s Second Inquiry”
13:30 William Edward Morris (Illinois Wesleyan University): “Another Look at Hume’s Determinism”
15:00 Tito Magri (University of Rome-La Sapienza): “Hume’s Justice: A Reappraisal”
16:30 Truva Ziyareti
21:30 Veda Yemeği (Terrace Otel Restaurant)

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Simon Blackburn: Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Etik, Zihin Felsefesi, Dil Felsefesi, Hume, Platon. “Spreading the Word”, “Essay in Quasi-Realism”, “The Oxford Dictionary of Philosophy”, “Ruling Passions”, “Think”, “Being Good”, “Lust”, “Hume”, “Plato’s Republic” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Stephen Darwall: Yale Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Etik ve Siyaset Felsefesi.”Impartial Reason”, “The British Moralists and the Internal ‘Ought’ “, “Philosophical Ethics”, “Welfare and Rational Care”, “The Second-Person Standpoint: Respect, Morality and Accountability” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

John Prentice Wright: Central Michigan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Epistemoloji, Etik, Hume, Locke. “Hume’s ‘A Treatise of Human Nature’: An Introduction”, “David Hume. A Treatise of Human Nature”, “The Sceptical Realism of David Hume” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

David Owen: Arizona Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Descartes, Locke, Hume. “Hume’s Reason” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Don Garrett: New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi. (Profesör) İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Epistemoloji, Etik, Zihin Felsefesi, Descartes, Spinoza, Locke ve Hume. “Cognition and Commitment in Hume’s Philosophy” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Paul Russell: British Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Etik, Din Felsefesi, Hume, Locke, Hobbes, Butler. “The Riddle of Hume’s Treatise: Scepticism, Naturalism and Irreligion”, “Freedom and Moral Sentiment” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. (“The Riddle of Hume’s Treatise...” kitabı 2008 yılında “Journal of the History of Philosophy” dergisi tarafından felsefe tarihi alanında yayınlanan en iyi kitap ödülünü kazanmıştır).

William Edward Morris: Illinois Wesleyan Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Metafizik, Din Felsefesi, Hume. “Starting With Hume” (Charlotte Brown ile birlikte) kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Charlotte Brown: Illinois Wesleyan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Hume. “Starting With Hume” (William Edward Morris ile birlikte) kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Michael B. Gill: Arizona Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Locke, Hobbes, Hume. “The British Moralists on Human Nature and the Birth of Secular Ethics” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Tito Magri: Roma La Sapienza Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. (Profesör). İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Hume. “Contratto e Convenzione” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Örsan K. Öymen: Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi. (Doçent). İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Sextus, Hume, Nietzsche. “Hume” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. Assos’ta Felsefe projesinin kurucusu ve direktörü; Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

5 Şubat 2011

David Hume'un Doğumunun 300. Yılı Vesilesiyle: Hume'da Tanrı, Din ve Ahlak

5 Şubat Cumartesi
13:00 Örsan K. Öymen: "Tanrı ve Din Bağlamında Hume'un Bilinemezciliği
14:30 Mete Tunçay: "Hume'un Din Yorumu
16:00 Oruç Aruoba: " 'İnsan Doğasının Bilimi' 'Epistemoloji' midir?
17:30 Halil Turan: "Dünyevi Bir Etiğin Olanağı
19:00 Nazlıhan Otel'de Akşam Yemeği
22:30 Uzun Ev Cafe Bar'da Parti

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Mete Tunçay: Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Profösör). Lisans ve Doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyasal düşünce tarihi, siyaset felsefesi, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi. “Türkiye’de Sol Akımlar”, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması”, “Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler”, “Bilineceği Bilmek”, “1923 Amele Birliği”, “Arif Oruç’un Yarını”, “Eleştirel Tarih Yazıları”, “Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Cihat ve Tehcir” kitaplarının yazarıdır. Ayrıca alanında birçok makalesi ve kitap çevirisi bulunmaktadır. Hume’un “Doğal Din Üzerine Söyleşiler” ve “Dinin Doğal Tarihi” eserlerini Türkçe’ye çevirmiştir.

Oruç Aruoba: Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Sartre. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Ayrıca alanında birçok makalesi ve kitap çevirisi bulunmaktadır. Hume’un “İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma” eserini Türkçe’ye çevirmiştir.

Örsan K. Öymen: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Doçent) Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Assos'ta Felsefe projesinin kurucusu ve direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. “Hume” kitabının yazarı ve derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır. New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde verdiği Yüksek Lisans tezini David Hume üzerine yazmıştır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Descartes, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının yazarıdır. (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte). Alanında birçok makalesi ve kitap çevirisi bulunmaktadır.

28 Haziran – 1 Temmuz 2010

Aristotle’s Politics / Aristoteles’te Politika

28 Haziran Pazartesi
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

29 Haziran Salı
13:30 Dorothea Frede (University of California / Berkeley): “The Political Character of Aristotle’s Ethics”
15:00 Michael Pakaluk (The Institute for the Psychological Sciences): “The Political Anthropology”
16:30 Walter Cavini (University of Bologna): “Aristotle on Practical Knowledge & Political Science”
18:00 Pierre Destree (University of Louvain): “Political Education”
20:30 Kadırga’da Akşam Yemeği (Yıldızsaray Otel Restaurant)
23:00 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik (Anne Monika Sommer-Bloch) ve Homeros Okuması (Stephen Evans)

30 Haziran Çarşamba
13:30 Andres Rosler (University of Buenos Aires): “Political Virtues”
15:00 Marguerite Deslauriers (University of McGill): “Politics II: Unity and Inequality”
16:30 Marco Zingano (University of Sao Paulo): “Natural, Ethical and Political Justice”
18:00 Christoph Horn (University of Bonn): “Law, Authority & Governance in Aristotle’s Politics”
20:00 Antik Tiyatro’da Antik Yunan Tragedya ve Komedya Oyunu (Sophocles: “Antigone” / Aristophanes: “Eşek Arıları”; İstanbul Kültür Üniversitesi; Yönetmen: Kubilay Karslıoğlu Oynayanlar: Saydam Yeniay, Ezgi Aldemir, Gizem Tugan ve İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrencileri)
21:30 Liman’da Akşam Yemeği (Grand Assos Otel Restaurant))

1 Temmuz Perşembe
13:30 Antony Hatzistavrou (University of Hull): “Political Change and Revolution”
15:00 Karen Nielsen (University of Western Ontario): “On Economy and Private Property”
16:30 Truva Ziyareti

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Dorothea Frede:
Kaliforniya Üniversitesi / Berkeley Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma alanları: Metafizik, Etik, Antik Felsefe, Platon, Aristoteles ve Heidegger. “Plato / Philebus”, “Ernst Cassiers Werk und Wirkung”, “Traditions of Theology”, “Forschungsfreiheit und Ihre Ethischen Grenzen”, “Language and Learning” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarı.

Michael Pakaluk:
Arlington Psikolojik Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi. Araştırma alanları: Antik Felsefe, Etik, Siyaset Felsefesi, Felsefi Psikoloji, Felsefi Mantık ve Aristoteles. “Aristotle’s Nichomachean Ethics: An Introduction”, “Aristotelian Theory of Action and Moral Psychology” (Giles Pearson ile) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarı.

Walter Cavini:
Bologna Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma alanları: Antik Felsefe, Platon, Aristoteles, Stoacı Felsefe, Sextus Empiricus ve Ludwig Wittgenstein. Alanında birçok makalenin ve kitap içinde bölümün yazarı.

Pierre Destree:
Louvain Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma alanları: Antik Felsefe, Platon, Aristoteles, Etik ve Estetik. “Socrate, L’invention de l’Ethique Grecque”, “Aristote / La Poetique”, “Plato and Aristotle on Poetry” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarı.

Andres Rosler:
Buenos Aires Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma alanları: Siyaset Felsefesi, Çağdaş Siyaset ve Hukuk Kuramı, Aristoteles. “Political Authority and Obligation in Aristotle” ve “Thomas Hobbes / De Cive” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarı.

Marguerite Deslauriers:
McGill Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma alanları: Antik Felsefe, Felsefe Tarihi, Feminist Felsefe. “Aristotle on Definition” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarı.

Marco Zingano:
Sao Paulo Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma alanları: Antik Felsefe, Aristoteles ve Kant. “Reason As History in Kant”, “Reason and Perception in Aristotle”, “Essays on Ancient Ethics”, “Aristotle on Moral Virtue” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarı.

Christoph Horn:
Bonn Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma alanları: Platon, Aristoteles, Kant, Etik ve Siyaset Felsefesi. “Augustinus / De Cevitate Dei”, “Wörterbuch der Antiken Philosophie” (Christof Rapp ile), “Philosophie der Gerechtigkeit” (Nico Scarano ile), “Groundwork for the Metaphysics of Morals” (Dieter Schönecker ile) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarı.

Antony Hatzistavrou:
Hull Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma alanları: Antik Felsefe, Etik, Siyaset Felsefesi, Eylem Felsefesi. Alanında çeşitli makalelerin yazarı.

Karen Nielsen:
Western Ontario Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Araştırma alanları: Antik Felsefe, Etik, Eylem Felsefesi. Alanında çeşitli makalelerin yazarı.

5-6 Şubat 2010

Varlık Felsefesi / Varoluş Felsefesi / Varoluşçuluk
...Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre...

5 Şubat Cuma
13:30 Oruç Aruoba: "Kim Var Orda..."
15:00 Örsan K. Öymen: "Nietzsche'de Varlık ve Oluş"
16:30 Nebil Reyhani: "Varlık Felsefesi, Varoluş Felsefesi ve Karl Jaspers'in 'Negatif Antropoloji'si"
18:00 Kaan H. Ökten: "Heidegger, Varlık ve Ölüm"
19:00 Yıldızsaray Restaurant'ta Yemek

6 Şubat Cumartesi
11:30 Sabri Büyükdüvenci: "Gabriel Marcel: Öznellik, Teknoloji ve Varlığın Gizemi"
13:00 Turhan Ilgaz: "Sartre'da Yapmak ve Olmak"
15:00 Elif Çırakman: "İmgelemin Işığında Varoluş"
16:30 Özge Ejder Johnson: "Heidegger ve Sartre'da Fenomenolojinin Zemini Olarak Ontoloji"
18:00 Afşar Timuçin: "Varoluş Özden Önce mi Gelir?"
20:00 Nazlıhan Restaurant'ta Yemek
23:00 Uzun Ev'de Assos'ta Felsefe 10. Yıl Partisi

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Afşar Timuçin:
Lisans derecesini Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü, Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Estetik, Siyaset Felsefesi. “Descartes”, “Aristoteles Felsefesi”, “Nazım Hikmet'in Şiiri”, “Descartes Felsefesine Giriş”, “Niçin Yapısalcılık Değil”, “Niçin Varoluşçuluk Değil”, “Estetik”, “Düşünce Tarihi”, “Gerçekçi Düşüncenin Kaynakları”, “Gerçekçi Düşüncenin Gelişimi”, “Gerçekçi Düşüncenin Çağdaş Görünümü”, “Felsefe Sözlüğü”, “Sevmek Ne Güzel Şeydir”, “Gerçekçi Düşünce Gerçekçi Sanat”, “Felsefe Bir Sevinçtir”, “Özgür Prometheus”, “Aşkın Diyalektiği”, “Ölesiye Sevmek”, “Yeni Şiirimizin Kısa Romanı”, “Felsefeye Giriş”, “Demokrasi Bilinci”, “İçimizdeki Deprem”, “Estetik Bakış”, “Erken Ölümler”, “Çöl”, “Destanlar”, “Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz”, “Savaşçı Türküleri”, “Boş Beşik”, “Ey Benim Güzel Sevdalım”, “Bu Sevda Böyle Gider”, “Arınmalar”, “Akşam Türküleri”, “Bulutlar Deniz Kokar”, “Yarına Başlamak”, “Gece Gelen Eski Dost”, “Kıyılar Durunca”, “Denizli Pencere”, “Neden Bazı Akşamlar”, “Aşk Olsun Kırlangıçlar” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok çevirisi ve makalesi bulunmaktadır.

Oruç Aruoba:
Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Sartre. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”,  “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi yayınlandı.

Turhan Ilgaz:
Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Sanat Tarihi, Sinema, Edebiyat, Fransız Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Siyaset Bilimi. Alanında birçok çevirisi, yazısı ve makalesi bulunmaktadır. Son olarak Fransız filozof Jean-Paul Sartre’ın “Varlık ve Hiçlik” eserini Türkçe’ye çevirmiştir. Uzun yıllar Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde gazetecilik, Yapı Kredi Yayınları’nda yayıncılık yapmıştır.

Sabri Büyükdüvenci:
Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Lisans derecesini Gazi Üniversitesi İngilizce Bölümü ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Nietzsche, Levinas, Derrida. ”Felsefece Eğitişim”, “Varoluşçuluk ve Eğitim”, “Postmodernizm ve Sinema” kitaplarının yazarıdır. Ayrıca alanında birçok makalesi ve çeviri kitapları bulunmaktadır.

Örsan K. Öymen:
Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Assos'ta Felsefe projesinin kurucusu ve direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Kaan H. Ökten:
Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Metafizik, Siyaset Felsefesi, Din Felsefesi, Aristoteles, Kant, Hegel, Heidegger. “Muallakta Var Olmak”, “Heidegger”, “Reformasyon Dönemi Siyasal ve Dinsel Düşünce Tarihine Giriş”, “Heidegger ve Üniversite”, “Hıristiyanlıkta İnancın Yenilenmesi” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. Heidegger’in “Varlık ve Zaman” eserini Türkçe’ye çevirmiştir.

Elif Çırakman:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Aristoteles, Kant, Hegel, Heidegger, Levinas. Alanında çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Nebil Reyhani:
Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Epistemoloji, Etik, Aristoteles, Leibniz, Spinoza, Descartes, Kant, Jaspers. Alanında çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Özge Ejder Johnson:
Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, Post-Yapısalcılık, Deleuze, Derrida, Foucault, Heidegger, Sartre. Alanında çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

29 Haziran - 2 Temmuz 2009

Issues in Applied Ethics

29 Haziran Pazartesi
19:00 Athena Tapınağı'nda Tanışma: Mavi deniz, güneşin batışı, şarap
21:00 Limanda akşam yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

30 Haziran Salı
15:00 Jan Robert Bloch (University of Potsdam): "The Nature of Nature: An Enquiry Concerning the Understanding of Nature in Her Own Rights"
17:00 Alan Carter (University of Glasgow): "How to Solve Two Addition Paradoxes and Avoid the Repugnant Conclusion"
21:00 Kadırga Plajı'nda akşam yemeği (Yıldızsaray Otel Restaurant)

1 Temmuz Çarşamba
14:00 Sandrine Berges (Bilkent University): "Why Women Hug Their Chains: Sen and Wollstonecraft on Adapting Preferences"
16:00 Minou Friele (Heinrich-Heine University Düsseldorf): "Collective Responsibility in a Pluralistic World"
18:00 Orly Shenker (Open University of Israel): "On Lazy Bums & Parasites"
23:00 Antik Tiyatroda Keman (Anne-Monika Sommer) ve Homeros performansı (Stephen Evans)

2 Temmuz Perşembe
15:00 Truva ziyareti
21:00 Veda yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Jan Robert Bloch:
Potsdam Üniversitesi Sosyoloji ve Ekonomi Bölümü eski Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Doğa Felsefesi, Bilim Felsefesi, Kimya ve Fizikte Linear Olmayan Sistemler. "Andere Ansichtern der Natur" (SZD Verlag, 1981), "Natur und Arbeit" (Beltz Verlag, 1982), "Wachstum der Grenzen" (Sendler Verlag, 1984)), "Naturwissenschaftlische Fachsystematik und Curriculum" (Beltz Verlag, 1984), "Kristalle der Utopie" (Tahlheimer Verlag, 1995), "Utopie: Ortsbestimmung im Nirgendwo" (Verlag Leske, 1997), "Perspektiven der Philosophie Ernst Bloch's" (Suhrkamp Verlag, 1999) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır. Ünlü Alman düşünür babası Ernst Bloch adına kurulan Ernst Bloch Vakfı’nın kurucu üyesidir.

Alan Carter:
Glasgow Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi; daha önce aynı üniversitede Adam Smith, Francis Hutcheson ve Thomas Reid gibi ünlü filozof ve düşünürler tarafından yönetilen Felsefe Bölümü Ahlak Felsefesi Kürsüsü Başkanıdır. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Çevre Felsefesi. “Marx: A Radical Critique” (Westview Press, 1988), “The Philosophical Foundations of Property Rights” (Hemel Hempstead, 1989) ve “A Radical Green Political Theory” (Routledge, 1999) kitaplarının ve alanında elliyi aşkın makalenin yazarıdır.

Sandrine Berges:
Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Yunan felsefesi, Etik, Friedrich Nietzsche. Yayına hazırlanmakta olan "Plato, Virtue and the Law" kitabının ve alanında çeşitli makalenin yazarıdır.

Minou Friele:
Heinrich-Heine Düsseldorf Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Oxford Üniversitesi Uehiro Pratik Etik Merkezi araştırma üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Uygulamalı Etik, Bio-Etik, Kamu Sağlığı Etiği, İş Etiği, Hukuk Felsefesi, Siyaset Felsefesi. “Rechtsethik der Embryoenforschung” (Mentis Verlag, 2008) ve “Embryo Research in Pluralistic Europe” (Springer Verlag, 2003) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Orly Shenker:
Open University of Israel Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Epistemoloji, Uygulamalı Etik. Yayına hazırlanmakta olan “Bio-Ethics: A Methodological Introduction” ve “The Sociological Turn: Sociology of Scientific Knowledge and Social Construction of Scientific Facts” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

13-14 Şubat 2009

Felsefe Nedir? Neden Felsefe?

13 Şubat Cuma
13:00 Örsan K. Öymen: "Carnap, Nietzsche ve Felsefenin Geleceği"
14:30 Bülent Gözkan: "Felsefenin 'Varlığı': Kant, Wittgenstein ve Heidegger"
16:00 Elif Çırakman: "Felsefenin Sıla Özlemi"
17:30 Halil Turan: "Felsefenin Aykırılığı"
19:00 Barış Parkan: "Marx'da Felsefe: Zehir, Günbatımı ve Meşale"

14 Şubat Cumartesi
13:00 Erdinç Sayan: "Alaaddin'in Lambası, Felsefe ve Ekip Çalışması"
14:30 Oruç Aruoba: "Felsefe de Neymiş?"
16:00 Cengiz Çakmak: "Felsefenin Hayvanına Ne Oldu?"
17:30 Cemil Güzey: "Felsefeden Çıkış"
19:00 Nazlıhan Otel Restaurant'ta Akşam Yemeği 22:00 Uzun Ev'de Parti

Konuşmacılar hakkında kısaca:

Örsan K. Öymen:
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi (Doçent), Felsefe Sanat Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Assos'ta Felsefe projesinin kurucusu ve direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger, Sartre. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Bülent Gözkan:
Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Yüksek Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Mantık, Matematik Felsefesi, Bilim Felsefesi, Dil Felsefesi, Kant, Frege, Russell, Wittgenstein, Kuhn, Feyerabend. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Elif Çırakman:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Aristoteles, Kant, Hegel, Heidegger, Levinas. Alanında çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Halil Turan:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Descartes, Hume, Kant, Kuhn. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Barış Parkan:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). Yüksek Lisans derecesini Milwaukee Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Texas Üniversitesi (Austin) Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Ontoloji, Marx, Hegel, Whitehead. Alanında çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Erdinç Sayan:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Yüksek Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Ohio State Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Epistemoloji, Mantık, Matematik Felsefesi, Zihin Felsefesi, Metafizik. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Oruç Aruoba:
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Dil Felsefesi, Hume, Kant, Nietzsche, Marx, Wittgenstein, Heidegger. Alanında birçok makalesi ve çevirisi ve edebiyat kategorisinde birçok telif kitabı bulunmaktadır.

Cengiz Çakmak:
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profösör). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Dil Felsefesi, Herakleitos, Gorgias, Ksenophanes, Platon, Schopenhauer, Wittgenstein. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Cemil Güzey:
Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Dil Felsefesi, Hint Felsefesi, Herakleitos, Wittgenstein. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

June 30 - July 3, 2008

Alienation

June 30 Monday
19:00 Meeting at the Athena Temple: Blue waters, sunset and wine
21:00 Dinner at the Harbour / Nazlıhan Hotel Restaurant

July 1 Tuesday
14:00 Ulrich Haase (Manchester Metropolitan University): "The History of Alienation from Hegel to Nietzsche"
16:00 Keith Ansell-Pearson (University of Warwick): "Alienation, Purification and Liberation in Nietzsche"
18:00 Clare Carlisle (University of Liverpool): "Lost in Thought: Kierkegaard's Despair in the Age of Reflection"
21:00 Dinner at Kadirga Beach / Yildizsaray Hotel Restaurant

July 2 Wednesday
14:00 Marc Sinclair (Manchester Metropolitan University): "The Alien and the Uncanny: Heidegger, Marx and the Question Concerning Technology"
16:00 Christine Battersby (University of Warwick): "Sartre, Beauvoir and the Alienation of the Flesh"
18:00 Ulrich Steinvorth (Bilkent University): "Alienation, World and Life in Hannah Arendt"

July 3 Thursday
13:00 Iddo Landau (University of Haifa): "Alienation and the Meaning of Life in Camus"
15:00 Keith Crome (Manchester Metropolitan University): "Existential Alienation in Merleau-Ponty"
16:30 Visit to Troy
21:00 Farewell Dinner / Assos Terrace Hotel Restaurant

16-17 Şubat 2008 Karl Marx'ın Felsefesi

16 Şubat Cumartesi:
12:00 Oruç Aruoba: "Marx'ın Gözü"
15:00 Barış Parkan: "Komünizm: Başka Bir Algılayış"
18:00 Türker Armaner: "Marx ve Kendine Yabancılaşan 19. Yüzyıl"
20:30 Nazlıhan Restaurant'ta Akşam Yemeği
22:30 Uzun Ev'de Parti

17 Şubat Pazar:
11:00 Sinan Özbek: "Marx Ekoloji Körü Mü?"
14:00 Çetin Türkyılmaz: "Marx Bir Anti-Hümanist Mi?"
Konuşmacılar hakkında kısaca:
Oruç Aruoba:
Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Wittgenstein, Nietzsche ve Marx. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “Kesik Esintiler” , “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” başlıklı edebiyat / felsefi edebiyat alanındaki eserlerin yazarıdır. Alanında yayınlanmış birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Barış Parkan:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). Yüksek Lisans derecesini Milwaukee Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Texas Üniversitesi (Austin) Felsefe Bölümü’nden aldı. Doktora tezini emeğin ontolojisi üzerine yazdı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Karl Marx, Hegel Whitehead ve süreç ontolojisi. Alanında yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Türker Armaner:
Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi. “Dalgakıran,” “Taş Hücre” ve “Kıyısız” (kısa öykü) ve “Tahta Saplı Bıçak” (roman) kitaplarının yazarıdır. Alanında yayınlanmış birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır. "Lapsus" dergisinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir.

Sinan Özbek:
Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi (Profösör). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Ekoloji Felsefesi. “Tanıklarda Sokrates”, “İdeoloji Kuramları”, “İsyankar Ruh”, “Irkçılık” kitaplarının yazarıdır. Alanında yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. “Felsefe Logos” dergisinin kurucusu ve editörüdür.

Çetin Türkyılmaz:
Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. Doktora tezini Marx, Kierkegaard ve Nietzsche ilişkisi üzerine yazdı. İlgi ve çalışma alanları: Aristoteles, Kant, Heidegger, Orta Çağ, 17. ve 19. yüzyıl felsefesi. Alanında yayınlanmış çeşitli makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır.
1-5 Temmuz 2007 "The Concept of Happiness in Ancient Philosophy and Contemporary Ethics"
1 Temmuz Pazar:
19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:00 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Hotel Restaurant)

2 Temmuz Pazartesi:
11:00 Walter Cavini (University of Bologna): “On Happiness and the Highest Good: Some Ancient and Modern Reflections”
14:00 Christoph Horn (University of Bonn): “Four Contemporary Problems With Ancient Ethics of Happiness”
16:00 Pierre Destrée (University of Louvain-la-Neuve): “On Desire for Happiness and Human Nature: An Issue After Socrates”
18:00 Amber Carpenter (University of St Andrews): “Happiness and The Idea of the Good: How Plato Can Educate Our Eudaimonist Tendencies?”

3 Temmuz Salı:
11:00 Philipp Brüllmann (Humboldt University): “ ‘It is for the sake of happiness that we all do everything else we do’: Remarks on a Problematic Claim”
16:00 Anthony Price (Birkbeck College): “Acting and Living Well: An Issue after Aristotle”
18:00 Dan Russel (Monash University): “Happiness and Agency in the Stoics and Aristotle”
21:00 Liman’da Akşam Yemeği (Grand Assos Hotel Restaurant)

4 Temmuz Çarşamba:
14:00 Christof Rapp (Humboldt University): “Happiness: Psychological State or Activity?”
16:00 Truva ziyareti

5 Temmuz Perşembe:
14:00 Christopher Gill (University of Exeter): “What’s Wrong with the Stoic Idea of Happiness?”
16:00 Jean Salem (University of Paris I): “Epicurus Our Contemporary”
18:00 Richard Bett (John Hopkins University): “Can An Ancient Greek Skeptic Be Happy and What Difference Does the Answer Make to Us?”
21:30 Veda Yemeği (Assos Terrace Hotel Restaurant)
23:30 Assos’ta Bach (Cello- Cihan Türkoğlu)
Konuşmacılar hakkında kısaca:
Christoph Rapp:
Humboldt Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi. “Identität, Persistenz und Substantialität. Untersuchung über das Verhältnis von sortalen Termen und Aristotelischer Substanz”, “Aristoteles, Metaphysik. Die Substanzbücher (Zêta, Êta, Thêta)”, “Vorsokratiker”,“Aristoteles zur Einführung” (mit Christoph Horn), “Wörterbuch der antiken Philosophie” (mit Christoph Horn) kitaplarının, alanında birçok makalenin yazarı, alanında birçok kitabın editörü.

Christoph Horn:
Bonn Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi, Orta Çağ Felsefesi, Etik, Siyasal Felsefe. “Plotin über Sein, Zahl und Einheit. Eine Studie zu den systematischen Grundlagen der Enneaden”, “Paradigmen mittelalterlicher Philosophie”, “Antike Lebenskunst. Glück und Moral von Sokrates bis zu den Neuplatonikern”, “Einführung in die Politische Philosophie” “Grundlegende Güter. Untersuchungen zu einer handlungsteleologischen Ethik” kitaplarının, alanında birçok makalenin yazarı, alanında birçok kitabın editörü.

Pierre Destree:
Louvain-la-Neuve Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi. Alanında birçok makalenin yazarı, birçok kitabın editörü.

Anthony Price:
Birbeck College Londra Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi. “Mental Conflict”, “Love and Friendship in Plato and Aristotle” kitaplarının, alanında birçok makalenin yazarı, alanında birçok kitabın editörü.

Christopher Shields:
Oxford Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi ve Orta Çağ Felsefesi.  “Aristotle”, “Classical Philosophy: A Contemporary Introduction” , “The Philosophy of Thomas Aquinas” (with Robert Pasnau), “Order in Multiplicity: Homonymy in the Philosophy of Aristotle” kitaplarının, alanında birçok makalenin yazarı, alanında birçok kitabın editörü.

Dan Russell:
Monash Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi ve Modern Felsefe. “Plato on Pleasure and the Good Life” kitabının, alanında birçok makalenin yazarı, alanında birçok kitabın editörü.

Philipp Brüllmann:
Humboldt Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi. Alanında birçok makalenin yazarı, bazı kitapların editörü.

Christopher Gill:
Exeter Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi. “Greek Thought: Greece and Rome New Surveys in the Classics”, “Personality in Greek Epic, Tragedy and Philosophy: The Self in Dialogue”, “The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought” kitaplarının, alanında birçok makalenin yazarı, alanında birçok kitabın editörü.

Richard Bett:
John Hopkins Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi. “Pyrrho, his Antecedents and his Legacy” kitabının, alanında birçok makalenin yazarı, alanında birçok kitabın editörü.

Walter Cavini:
Bologna Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi. Alanında birçok makalenin, kitap içinde bölümün yazarı, birçok kitabın editörü.

Jean Salem:
Paris 1 Üniversitesi Sorbonne Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi, Etik, Siyasal Felsefe. “Le Bonheur ou L’Art d’être heureux par gros temps”, “Philosophie de Maupassant”, “Cinq variations sur le plaisir, la sagesse et la mort”. “Karl Marx, Manuscrits de 1844”, “Démocrite. Grains de poussière dans un rayon de soleil”, “La Mort n’est rien pour nous. Lucrèce et l’éthique”,  “Tel un dieu parmi les hommes. L’éthique d’Épicure” kitaplarının, alanında birçok makalenin yazarı, alanında birçok kitabın editörü.

Amber Carpenter:
St-Andrews Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Alanında birçok makalenin yazarı, bazı kitapların editörü.
2-3 Şubat 2007 Friedrich Nietzsche’nin Felsefesi
2 Şubat Cuma:
14:00 Ahmet İnam: “Nietzsche’yi Beklerken” 
17:00 Oruç Aruoba: “Nietzsche: Ahlaklılık ve Erdemlilik”
20:00 Nazlıhan Otel Restaurant’ta Akşam Yemeği

3 Şubat Cumartesi:
14:00 Ömer Naci Soykan: “Nietzsche ve Gölgesi”
17:00 Örsan K. Öymen: “Nietzsche’nin Kuşkuculuğu”
22:30 Uzun Ev'de Parti
Konuşmacılar hakkında kısaca:
Oruç Aruoba:
Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Hume ve Kant felsefesi. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “Kesik Esintiler” , “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi yayınlandı.

Ahmet İnam:
ODTÜ Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Mantık, Etik, Bilim Felsefesi, Felsefe Tarihi, Kültür Felsefesi. “Edmund Husserl Felsefesinde Mantık”, “Ararken”, “Gülden ile Hoca”, “Düşten Düşünceye”, “Filiz, Nerdesin?”, “Keşiş, Cinler ve Tanıklar”, “Hıyaran”, “Teknoloji Benim Neyim Oluyor?”, “Dünya Gönülden Gönüle”, “Bilimin Binbir Yüzü”, Yolculuk Hazırlıkları”, “Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair”, “Gönülden Bilime Yolculuklar Kitabı”, “Denemenin Ardındaki Edebiyat Yazıları”, “Eleştirinin Kıyılarında”, “Gerçek Şiir İçinde”, “Dolanmalar”, “Yaşam Bizi Çağırırken”, “Yaşamla Yoğrulmuş Bilgi” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok derlemesi, makalesi ve çevirisi yayınlandı. Nietzsche’nin birçok eserini Türkçe’ye çevirdi.

Ömer Naci Soykan:
Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Dil Felsefesi, Etik, Estetik. “Felsefe ve Sanat”, “Metin Okuma”, “Müziksel Dünya Ütopyasında”, “Adorno ile Bir Yolculuk”, “Türkiye’den Felsefe Manzaraları”, “Kuram-Eylem Birliği Olarak Sanat”, “Felsefe ve Dil”, “Bir Anarşistin Seyir Defteri”, “Bilgi ve Betimleme”, “Arayışlar, Felsefe Konuşmaları”, “Gönülden Dile Öz Sözler”, “Wittgenstein”, “Schelling” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi yayınlandı.

Örsan K. Öymen:
Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini ODTÜ Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyasal Felsefe. Alanında birçok makalesi yayınlandı. “Assos’ta Felsefe Platformu”nun Kurucusu ve Direktörü, “Felsefe Sanat Bilim Derneği”nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 
3-6 Temmuz 2006 David Hume’un Felsefesi
3 Temmuz Pazartesi:
19:00 Athena Tapınağı'nda "hoş geldiniz": Mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Liman'da Akşam Yemeği

4 Temmuz Salı:
14:00 David Owen (University of Arizona): "Scepticism With Regard To Reason"
17:00 Tito Magri (University of Rome): "Imagination, Content and Inference in Hume's Treatise"

5 Temmuz Çarşamba:
14:00 Colin Howson (London School of Economics): "Hume's Problem"
17:00 Don Garrett (New York University): "The First Virtuous Motive to Justice: Hume's Circle Argument Squared"

6 Temmuz Perşembe:
14:00 Truva harabelerini ziyaret
20:30 Assos'ta Keman: Annegret Bloch (Terrace Hotel)
21:00 Veda Yemeği (Terrace Hotel Restaurant)
23:00 Assos'ta Homeros: Stephen Evans ve Cevat Çapan(Terrace Hotel)
Konuşmacılar hakkında kısaca:
David Owen:
Arizona Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Yeniçağ Felsefesi, Descartes, Locke, Hume; metafizik, akıl yürütme sorunları, 17. ve 18. yüzyıl yargı kuramları. “Hume’s Reason” (Oxford Üniversitesi Yayınları, 1999) kitabının ve alanında birçok makalenin yazarı.

Tito Magri:
Roma “La Sapienze” Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Pratik Felsefe, Etik, Siyaset Felsefesi, Duygular Felsefesi, Psikoloji Felsefesi, Hayal Gücü Kuramları, Hobbes, Locke, Hume; Aristoteles ve Kant’ta pratik felsefe. Alanında birçok kitabın ve makalenin yazarı.

Colin Howson:
London School of Economics Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Bilim felsefesi ve olasılığın temelleri. Alanında birçok makalenin yanısıra, “Hume's Problem: Induction and the Justification of Belief” (Oxford University Press, 2000) ve “Scientific Reasoning: the Bayesian Approach” (Peter Urbach ile birlikte / Open Court Publishing Company Yayınları, 1989) kitaplarının yazarı. İngiltere Bilim Felsefesi Topluluğu Başkanı (2003-2005).

Don Garrett:
New York Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Yeniçağ Felsefesi, metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi, etik. Alanında birçok makalenin ve kitap içinde bölümün yanısıra, “Cognition and Commitment in Hume’s Philosophy” (Oxford Üniversitesi Yayınları, 1997) kitabının yazarı.
3-5 Şubat 2006
3 Şubat Cuma:
11:00 Doğan Özlem: “Etik-Ahlak Ayrımı Üstüne”
15:00 Saffet Babür: “Aristoteles’te Etik”
18:00 Bülent Gözkan: “Kant’ta Öznenin Kuruluşu ve Özgürlük”
20:00 Nazlıhan Otel Retaurant’ta Akşam Yemeği

4 Şubat Cumartesi:
11:00 Oruç Aruoba: “Marx ve Nietzsche: Bir Karşılaşma”
15:00 Türker Armaner: “Kierkegaard ve Lazarus”
20:00 Assos Otel Restaurant’ta Akşam Yemeği
22:30 Fenerlihan’da Parti

5 Şubat Pazar:
11:00 Köy Kahvesi’nde Köy Halkıyla “Felsefe, Aristoteles ve Assos” Üzerine Sohbet Toplantısı
Konuşmacılar hakkında kısaca:
Doğan Özlem:
Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Siyaset Felsefesi, Estetik, Hermeunitik, Tarih Felsefesi. “Etik: Ahlak Felsefesi”, “Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci”, “Metinlerle Hermeneutik Dersleri”, “Felsefe ve Bilimler”, “Bilim, Tarih ve Yorum”, “Mantık: Klasik/Sembolik Matık, Mantık Felsefesi”, “Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi”, “Tarih Felsefesi”, “Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji”, “Felsefe Yazıları”, “Kavramlar ve Tarihleri”, “Bilim Felsefesi”, “Felsefe ve Tin Bilimleri” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok çeviri, derleme kitabı ve makalesi yayınlandı.

Saffet Babür:
Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Klasik Filoloji Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Antik Çağ Felsefesi ve Orta Çağ Felsefesi. “Orta Çağ Felsefesi” (Betül Çotuksöken ile birlikte) kitabının yazarı. Aristoteles’in eserlerini Antik Yunanca’dan Türkçe’ye çevirdi. Alanında birçok makalesi ve çevirisi yayınlandı.

Bülent Gözkan:
Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Yüksek Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Kant felsefesi, bilim felsefesi ve mantık. Alanında birçok makalesi ve çevirisi yayınlandı.

Oruç Aruoba:
Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Hume ve Kant felsefesi. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay'ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “Kesik Esintiler” , “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi ve çevirisi yayınlandı.

Türker Armaner:
Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII üniversitesinden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi. “Dalgakıran,” “Taş Hücre” ve “Kıyısız” kitaplarının yazarıdır. Soren Kierkegaard’ın “Kaygı Kavramı” kitabını Danca’dan Türkçe’ye çevirdi. Alanında birçok makalesi ve çevirisi yayınlandı.
4-7 Temmuz 2005
4 Temmuz Pazartesi:
19:00 Athena Tapınağı'nda "hoş geldiniz": Mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:30 Liman'da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

5 Temmuz Salı:
14:00 Brian Elliott: "Sartre and the Invention of Self"
17:00 Matthias Bormuth: "Lifeconduct in Modern Times: Karl Jaspers and Psychoanalysis"

6 Temmuz Çarşamba:
14:00 Örsan K. Öymen: "Doubt and Anxiety: An Existentialist Reconstruction of Pyrrhonism"
17:00 Orly Shenker: "Physics and Our Knowledge of the Past"

7 Temmuz Perşembe:
11:00 Sylvana Chrysakopoulou: "Is Heracleitus A Unique Thinker?"
21:00 Veda Yemeği (Terrace Otel)
23:00 Assos'ta Homeros: Stephen Evans'ın Performansıyla (Terrace Otel)
23:30 Assos'ta Bach: Cello / Çağlayan Çetin (Terrace Otel)
Konuşmacılar hakkında kısaca:
Brian Elliott:
Lisans Üstü derecesini Edinburgh Üniversitesi’nden (Britanya) Doktora derecesini Freiburg Üniversitesi’nden (Almanya) almıştır. İlgi ve araştırma alanları: Estetik, 20. Yüzyıl Alman felsefesi, Edmund Husserl ve Martin Heidegger. Alanında çeşitli makalelerin yanısıra, “Felsefenin Başlangıcı ve Sonu” (“Anfang und Ende der Philosophie” / Duncker & Humblot, Berlin, 2002) ve “Husserl ve Heidegger’de Fenomenoloji ve Hayalgücü” (“Phenomenology and Imagination in Husserl and Heidegger” / Routledge, 2005) başlıklı kitapların yazarıdır. University College Dublin (İrlanda) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi’dir.

Matthias Bormuth:
Lisans Üstü/Doktora derecesini Tübingen Üniversitesi’nden ve Heidelberg Üniversitesi’nden (Almanya) almıştır. İlgi ve araştırma alanları: Medikal Etik, Psikiyatri ve Psikoanaliz Tarihi, Felsefi Hermenitik Tarihi, Etik, Karl Jaspers, Friedrich Nietzsche, Max Weber, Karl Löwith. Alanında birçok makalenin yanısıra, “Modern Zamanlarda Yaşam Yönetimi: Karl Jaspers ve Psikoanaliz” (“Lebensführung in der Moderne. Karl Jaspers und die Psychoanalyse” / Fromman-Holzboog, 2002) başlıklı kitabın yazarıdır. Tübingen Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi’nden iki ödül alan kitabın İngilizce çevirisi bu yıl Sonbahar’da “Lifeconduct in Modern Times. Karl Jaspers and Psychoanalysis” başlığı altında Springer International Publishers / New York tarafından ABD’de basılacaktır. Tübingen Üniversitesi Etik ve Tıp Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi’dir.

Örsan K. Öymen:
Lisans Üstü derecesini New York Üniversitesi’nden (ABD), Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. İlgi ve araştırma alanları: Epistemoloji, Etik, Kuşkuculuk, Öznelcilik, Varoluşçuluk, Sekstus Empirikus, David Hume, Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Karl Marks. Alanında çeşitli makalelerin yazarıdır. Assos’ta Felsefe Platformu’nun kurucusu ve yöneticisidir. Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi’dir.

Orly Shenker:
Lisans Üstü ve Doktora derecelerini Hebrew University of Jerusalem’den (İsrail) almıştır. İlgi ve araştırma alanları: Bilim Felsefesi, Fizik Felsefesi, Uygulamalı Etik. Alanında birçok makalenin yazarıdır. Daha önce London School of Economics’te Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Open University of Israel (İsrail) Felsefe Bölümü’nde Öğretim Üyesi’dir.

Sylvana Chrysakopoulou:
Lisans Üstü/Doktora derecesini Sorbonne Üniversitesi (Fransa) Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve araştırma alanları: Presokratik filozoflar, Antik Çağ’da teoloji ve fizik, Empedokles, Xenophanes. Patras Üniversitesi (Yunanistan) Felsefe Bölümü’nde Öğretim Üyesi’dir.
5-8 Temmuz 2004 Ancient Scepticism
5 Temmuz Pazartesi:
19:00 Athena Tapınağı'nda "hoş geldiniz": Mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:00 Assos Otel'de akşam yemeği

6 Temmuz Salı:
15:00  Gisela Striker (Harvard Üniversitesi): "Academics and Pyrrhonists Reconsidered"
18:00 James Allen (University of Pittsburgh): "Epicurean and Pyrrhonian Conceptions of Experience"

7 Temmuz Çarşamba:
15:00 Richard Bett (John Hopkins University): "Greek Scepticism and The Self"
18:00 Julia Annas (University of Arizona): "Ancient Scepticism and Ancient Religion"

8 Temmuz Perşembe:
11:00 Walter Cavini (University of Bologna): "Dreaming Scepticism in Antiquity"
15:00 Truva harabelerini ziyaret
20:00 Terrace Otel'de veda yemeği
Konuşmacılar hakkında kısaca:
Julia Annas:
Arizona Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Özel ilgi alanları: Antik felsefe. "Aristotle's Metaphysics M & N" (Oxford Un. Press), "An Introduction to Plato's Republic" (Oxford Un. Press), "Hellenistic Philosophy of Mind" (Un.of California Press), "The Morality of Happiness" (Oxford Un. Press), "Platonic Ethics, Old & New" (Cornell Un. Press), "Ancient Philosophy" (Oxford Un. Press) ve "Plato" (Oxford Un. Press) kitaplarının yazarı.

Gisela Striker:
Harvard Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Özel ilgi alanları: Antik felsefe, Platon, Aristoteles, Epikürcüler, Stoacılar, Skeptikler. Bu alanlarda çeşitli makalelerin yazarı. Hellenistik felsefe konusundaki yazılarını "Essays on Hellenistic Epistemology and Ethics" (Cambridge University Press) başlıklı bir kitapta topladı.

James Allen:
Pittsburgh Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Özel ilgi alanları: Antik ve Hellenistik felsefe. "Inference From Signs: Ancient Debates About the Nature of Evidence" (Oxford Un. Press) kitabının ve alanında çeşitli makalelerin yazarı.

Richard Bett:
John Hopkins Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Özel ilgi alanları: Antik felsefe, epistemoloji, etik, antik ve modern skeptisizm, Nietzsche. "Pyrrho, His Antecedents and His Legacy" kitabının ve alanında çeşitli makalelerin yazarı.

Walter Cavini:
Bologna Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Özel ilgi alanları: Antik felsefe, Aristoteles, Stoacılar. Bu konuda çeşitli makalelerin ve kitaplarda çeşitli bölümlerin yazarı.
7-10 Temmuz 2003
7 Temmuz Pazartesi:
19:00  Athena Tapınağı’nda “hoş geldiniz”: Mavi deniz, şarap, güneşin batışı

8 Temmuz Salı:
14:00  Stephen Stich: “How Cross-Cultural Psychology Undermines What Epistemologists Have Been Doing For The Last 2500 Years”
18:00  Geraldine Coggins: “Using Ockham’s Razor In Metaphysics”

9 Temmuz Çarşamba:
14:00  Stephen Laurence: “Nativism and Number”
18:00  Paul van Tongeren: “Friendship and Solitude in Nietzsche”
23:00  Antik Tiyatro'da Cello ve Şiir
Cello: Oylum Karakaş / Şiir: Harun Sungurlu

10 Temmuz Perşembe:
11:00  Walter Cavini: “On Beauty”
15:00 Truva Harabelerini ziyaret
Konuşmacılar hakkında kısaca:
Stephen Stich:
ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Rutgers Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Özel ilgi ve araştırma alanları: Zihin felsefesi, dil felsefesi ve epistemoloji. “From Folk Psychology to Cognitive Science” (MIT Press, 1983), “The Fragmentation of Reason” (MIT Press, 1990), “Deconstructing the Mind” (Oxford University Press, 1996) ve “Mind Reading” (Oxford University Press, 2003) kitaplarının yazarı.

Stephen Laurence:
İngiltere’de Sheffield Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Özel ilgi ve araştırma alanları: Zihin felsefesi ve metafizik. “Innateness and the Structure of the Mind” ve “Hang Seng Centre for Cognitive Science” projelerinin direktörü. “Contemporary Readings in the Foundation of Metaphysics” (Blackwell, 1998), “Concepts: Core Readings” (MIT Pres, 1999) ve “Creations of the Mind” (Oxford University Press, 2003) kitaplarının derlemecisi.

Geraldine Coggins:
İngiltere’de Aberdeen Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Doktorasını İngitere’nin önde gelen üniversitelerinden Durham Üniversitesi’nde tamamladı. Özel ilgi ve araştırma alanları: Analitik felsefe ve metafizik. “World and Object: Metaphysical Nihilism and Three Accounts of Worlds” adlı makalesi “Proceedings of the Aristotelian Society”de 2003’te yayınlandı.

Walter Cavini:
Dünyanın en eski ve İtalya’nın önde gelen üniversitelerinden Bologna Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Özel ilgi ve araştırma alanları: Antik Yunan felsefesi, Aristoteles ve Stoacı okul. Bu alanda birçok makalenin ve bu konuda yayınlanan birçok kitabın ilgili bölümlerinin yazarı.

Paul van Tongeren:
Hollanda’da Nijmegen Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi.   Özel ilgi ve araştırma alanları: Nietzsche’nin felsefesi ve etik üzerine uzman. “Reinterpreting Modern Culture: An Introduction to Friedrich Nietzsche’s Philosophy” kitabının yazarı. Hollanda’daki “Center for Ethics” (CEKUN) kurumunun başkanı.
3-6 Temmuz 2002
3 Temmuz Çarşamba:
18:00 Athena Tapınağı'nda "hoşgeldiniz" : Mavi deniz, şarap, güneşin batışı
4 Temmuz Perşembe:
14:00 David Cooper: "Mystery"
18:00 Amihud Gilead: "The Mind: A New View"
5 Temmuz Cuma:
14:00 Asa Kasher: "Philosophy and the Meaning of Life"
18:00 Brian Elliott: "The Critical Space of Art"
6 Temmuz Cumartesi:
11:00 Ahmet İnam: "Thoughts on Epistemiatry"
16:00 Truva harabelerini ziyaret
19:00 Sütlüce'de veda yemeği
Konuşmacılar hakkında kısaca:
David Cooper:
İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden Durham Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Öğretim Üyesi. Özel ilgi alanları: Avrupa felsefesi, estetik, felsefe ve çevre, realizm ve anti-realizm. "Existentialism: A Reconstruction" (Blackwell), "Heidegger" (Claridge), "World Philosophies" (Blackwell) kitaplarının yazarı; yine Blackwell Yayınları'ndan çıkan ve birçok üniversitede ders kitabı olarak okutulan "Aesthetics: The Classic Readings", "Ethics: The Classic Readings", "Epistemology: The Classic Readings" ve "Metaphysics: The Classic Readings" kitaplarının derlemecisi.

Asa Kasher:
İsrail'in önde gelen üniversitelerinden Tel Aviv Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Öğretim Üyesi. Özel ilgi alanları etik, yaşam felsefesi ve dil felsefesi. "Spirit of a Man", "Meaning of Life", "Virtues and Emotions" kitaplarının yazarı; Blackwell Yayınları'ndan çıkan "The Chomskyan Turn" kitabının derlemecisi. İsrail'de yayınlanan "Philosophia" adlı felsefe dergisinin editörü.

Ahmet İnam:
ODTÜ Öğretim Üyesi. Özel ilgi alanları: Etik, epistemoloji, bilim felsefesi, çevre felsefesi, kültür felsefesi. "Teknoloji Benim Neyim Oluyor", "Düşten Düşünceye", "Edmund Husserl Felsefesinde Mantık" kitaplarının yazarı. Nietzsche'nin bir çok kitabını Türkçe'ye çevirdi.

Amihud Gilead:
Haifa Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Öğretim Üyesi. Özel ilgi alanları: Platon, Spinoza, Kant ve zihin felsefesi. "The Way of Spinoza's Philosophy Towards A Philosophical System", "The Platonic Odyssey: A Philosophical-Literary Inquiry Into Phaedo" ve "Saving Possibilities: A Study In Philosophical Psychology" kitaplarının yazarı.

Brian Elliott:
Dublin Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde (University College Dublin) felsefe dersleri vermektedir. Özel ilgi alanı: fenomenoloji, varoluşçuluk, hayal gücü felsefeleri, Heidegger, Aristoteles ve Kant. Doktora tezini Heidegger'in ders verdiği Freiburg Üniversitesi'nde Heidegger'in asistanının danışmanlığında Heidegger üzerine verdi.
30 Temmuz- 5 Ağustos 2001
30 Temmuz Pazartesi:
Athena Tapınağı / Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı.
31 Temmuz Salı:
Aristoteles'in felsefesinde bilginin temelleri nedir?
1 Ağustos Çarşamba:
What are the foundations of knowledge in Aristotle's philosophy?
2 Ağustos Perşembe:
Varsa, yaşam/ölüm ile felsefe arasındaki bağ nedir?
3 Ağustos Cuma:
Discussions on philosophical texts:
Sextus Empiricus: "Outlines of Pyrrhonism"; Book 1, Parts 1-29, Book 2, Parts 1-9.
Friedrich Nietzsche: "On Truth and Lies in an Extra Moral Sense"
Final:
Dolunayın altında, Antik Tiyatro'da, Devlet Keman Sanatçısı Tuncay Yılmaz'ın yorumuyla Johan Sebastian Bach konseri.
4 Ağustos Cumartesi:
Truva harabelerini ziyaret, akşam Sütlüce koyunda balık, rakı, şarap.
8-9 Eylül 2000
8 Eylül Cuma:
Athena Tapınağı / Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı.
9 Eylül Cumartesi:
Yaşam ile felsefe arasındaki bağ nedir?
10 Eylül Pazar:
Epistemoloji bilgiyi temellendirmek zorunda mı?

30 Haziran - 3 Temmuz 2008

Alienation / Yabancılaşma

30 Haziran Pazartesi
19:00 Athena Tapınağı'nda Tanışma: Mavi deniz, şarap, güneşin batışı
21:00 Liman'da Akşam Yemeği / Nazlıhan Hotel Restaurant

1 Temmuz Salı
14:00 Ulrich Haase (Manchester Metropolitan University): "The History of Alienation from Hegel to Nietzsche"
16:00 Keith Ansell-Pearson (University of Warwick): "Alienation, Purification and Liberation in Nietzsche"
18:00 Clare Carlisle (University of Liverpool): "Lost in Thought: Kierkegaard's Despair in the Age of Reflection"
21:00 Kadırga'da Akşam Yemeği / Yıldızsaray Otel Restaurant

2 Temmuz Çarşamba
14:00 Marc Sinclair (Manchester Metropolitan University): "The Alien and the Uncanny: Heidegger, Marx and the Question Concerning Technology"
16:00 Christine Battersby (University of Warwick): "Sartre, Beauvoir and the Alienation of the Flesh"
18:00 Ulrich Steinvorth (Bilkent University): "Alienation, World and Life in Hannah Arendt"

3 Temmuz Perşembe
13:00 Iddo Landau (University of Haifa): "Alienation and the Meaning of Life in Camus"
15:00 Keith Crome (Manchester Metropolitan University): "Existential Alienation in Merleau-Ponty"
16:30 Truva Ziyareti
21:00 Veda Yemeği / Assos Terrace Otel Restaurant