Bireysel ve toplumsal gelişmenin ancak felsefede, sanatta ve bilimde gelişme sağlanmasıyla gerçekleşebileceği ilkesinden yola çıkan Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin amacı, Türkiye’de ve dünyada felsefenin, sanatın ve sosyal bilimin gelişmesine katkıda bulunmak, bu doğrultuda felsefi, sanatsal ve bilimsel çalışmalar yapmak, felsefe, sanat ve sosyal bilim alanlarında karşılıklı etkileşimin, iletişimin, diyaloğun ve tartışmanın gerçekleşeceği koşulları ve ortamları yaratmak, felsefe, sanat ve sosyal bilim alanlarında araştırmalar, yayınlar, toplantılar, konferanslar, sempozyumlar, eğitim seminerleri, atölye çalışmaları gerçekleştirmektir. Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin bu çerçevede, “Assos’ta Felsefe”, “Halikarnas Akademisi”, “Adalar’da Felsefe ve Edebiyat”, “Zigana Zirvesi” ve "Galata Felsefe Okulu" başlıklı beş temel etkinliği bulunmaktadır. Bu etkinlikler ilgilenen herkese açıktır ve ücretsizdir, ancak derneğin genel ve etkinlik giderlerinin karşılanması için arzu eden kişi veya kurumlar derneğe bağış yapabilirler (Etkinlikler iki ay önceden bu web sitesinde "Gelecek Etkinlikler" sayfasında duyurulmaktadır. Etkinliklere katılmak için derneğe üye olmak gibi bir zorunluluk yoktur). Ayrıca felsefe, sanat ve sosyal bilim alanında metinlerin yayınlandığı bir dergi de derneğin temel projeleri arasında yer almaktadır. Felsefe Sanat Bilim Derneği, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Örsan Kunter Öymen’in öncülüğünde kurulmuştur.

 
Assos’ta Felsefe
 
 
Diğer
Zigana Zirvesi
Assos’ta Felsefe
Adalarda Felsefe ve Edebiyat
a Halikarnas Akademisi
Galata Felsefe Okulu
Trabzon Felsefe ve Bilim Akademisi